Foredrag om flygtninge og migranter i Folkekirken

Pastor Massoud Fouroozandeh står i
spidsen for Marguerit-bevægelsen.

Torsdag den 22. februar er der Fælleskirkelig Aften i Brændkjærkirken i Kolding. Her vil sognepræst i Ribe Domkirke og Seem sogn, Torben Bramming, tale om Marguerit-bevægelsen.

Sognepræst Torben Bramming forklarer bevægelsens navn som følger:
”Vi kan sammenligne den nye situation med asylsøgere, flygtninge og migranter, der bliver kristne med margueritruten. De mange nye kristne som i disse år konverterer til kristendommen er med til at danne en ny kirkelighed i Danmark. Til denne kirkelighed må også høre en ny folkelighed og folkekirkelighed.
Derfor håber vi med margueritbevægelsen, som pastor Massoud Fouroozandeh står i spidsen for at kunne samle en evangelisk-folkelig bevægelse, der består af mange forskellige, men gode og smukke fortællinger om Guds uransagelige veje i verden. Mit oplæg kommer til at udfolde tankerne bag dette nye tiltag.”