Religiøse ånder?

At der findes religiøse dæmoner, der forsøger at infiltrere kristnes liv, burde jo ikke overraske os, når vi ser hvor ”religiøs” og ”kristen” Djævelen kan lyde i Bibelen.

Vi ser heri, hvordan Djævelen citerer, fordrejer og sår tvivl om Guds Ord. Dette så vi allerede i Edens have:
”Men Gud Herren gav mennesket den befaling: ’Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!’” (1. Mos. 2, 16-17),

Senere hvisker Djævelen til Eva:
’Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?’ (1. Mos. 3, 1).

Her sætter han både spørgsmålstegn ved Guds Ord og fordrejer det; de måtte spise af alle træerne undtagen ét, men fjenden siger, at Gud har sagt, at de ikke må spise af træerne i haven!

Djævelen citerede flittigt Guds Ord – og betvivlede det overfor Jesus, da han forsøgte at lede Jesus til fald i ørkenen:
”Da tog Djævelen Ham med til den hellige by, stillede Ham på templets tinde og sagde til Ham: ’Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.’” (Matt. 4, 5-6).

Vi må sige, at Djævelen ikke har ændret taktik. Han forsøger stadig at misbruge Guds Ord over for kristne for at forføre dem – og det er desværre mange gange lykkedes for ham.

Nogle gange bliver skriftsteder citeret i en religiøs ånd eller en ånd af kontrol. Det lyder rigtigt, men du fornemmer en mislyd. Nogle citerer skriftsteder om kærlighed, ydmyghed, overgivelse, omvendelse, giversind eller hellighed, hvor det stinker af religiøsitet eller manipulation. Og det er lige præcis det, Djævelen gør i menneskers sind, men altså også igennem kristne, inklusive prædikanter!

”I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end Ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.” (2. Kor. 11, 3).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den ”anden ånd”, der nævnes her, er en religiøs ånd. Lige før dette skriftsted står der følgende:
”Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.” (2. Kor. 11, 3).

Djævelen vil altså føre os bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus ved bl.a. at gøre os religiøse. Vi ser, at det var Djævelen der ved forførende, religiøse ånder lokkede dem til et andet evangelium. Han skrev: ”… ligesom slangen forledte Eva…” – Hvad forledte slangen Eva til? – Til at spise af træet til kundskab om godt og ondt! Og hvad sker der, når vi som kristne gør det? Vi dør!

Man kan kalde dette træ for religiøsitetens træ. Vi har kundskab om godt og ondt og prøver at leve efter det – uafhængigt af Gud og Hans liv – som slangen sagde til Eva:
”… I bliver som Gud…” (1. Mos. 3, 5). Men hvis vi lever af det træ, skal vi dø – åndeligt! (1. Mos. 2, 17).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Djævelen forsøger gennem religiøse ånder at forføre oprigtige kristne til at komme ud af Guds nåde, Guds liv og Helligåndens kraft, så de bliver besejrede, bundne, ufrugtbare, triste, livløse – og allerhelst falder helt fra!

Djævelen vil ”presse” os ud af ånden og ind i kødet – det ”gode” kød, hvor vi i vores egen sjælskraft gør ”godt” og ”forsøger” at leve som kristne. Vi skal ikke spise af kundskabens træ, men af livets træ: Kristus, det sande vintræ! Vi skal leve i kraft af Kristus ved Den Hellige Ånd, og Han skal leve sit liv i og igennem os! (Joh. 15, 1-6, Rom. 15, 18, Gal. 2, 20).

Vi skal bevare det oprigtige og rene forhold til Kristus! King James Bibelen siger det sådan her:
”… your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ”
”… jeres sind skal forvanskes bort fra enkelheden, som er i Kristus.” (2. Kor. 11, 3).

Så bevar det enkelt! Det er en hjælp til at blive på den rette vej! Djævelen vil gøre det hele så indviklet og kompliceret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når vi begynder, at bygge vores liv med Gud på andet eller mere end Jesu Kristi fuldbragte offer på korset, står religiøse ånder på spring!