Guds engle – vore medkrigere!

Af Henrik Csizmadia, Pastor & forkynder, 
Omega Kristent Center, Thisted

Engang, da jeg bad for en mand til befrielse over telefonen, bad jeg i denne retning: ”Far, send dine engle til at hjælpe ham!” Overrasket så jeg i det samme et lysglimt stryge gennem mit kontor. -”Wow, der sker virkelig noget, når vi beder Gud om at sende engle!”

En anden gang, da jeg bad for en kvinde, bad jeg Gud om at sende sine krigsengle, og der kom straks mange lysglimt i lokalet, nærmest som et hurtigt diskotekslys, som gør, at du ser personen i glimt. Jeg tænkte, om der mon var noget galt med lyset i lokalet, så jeg bad det samme en gang til – og nøjagtigt det samme skete. Jeg var da klar over, at vi havde fået bistand fra Guds krigsengle i dæmonuddrivelsen.
De var begge kristne og Skriften siger:
”Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen.” (Hebr. 1, 14)
– Og de havde brug for hjælp!
Jeg har flere gange oplevet, at Helligåndens salvelse og min autoritet forøges markant, når jeg har bedt Gud om at sende krigsengle til at bistå os i kampen mod de dæmoniske magter. Vidunderligt, at vi ikke er alene i kampen mod disse sataniske åndskræfter; Guds hellige engle hjælper os! På samme måde kan vi bede Gud sende engle til at hjælpe og støtte os på alle andre områder.
Det kan være, du tænker: – ”Jamen, kommer de ikke af sig selv, når vi beder Gud om hjælp?”
– Jo, det kan man sige, da engle er indblandet i alt, hvad Gud gør. Men i Guds rige får man ofte det, man konkret beder! Konkret bøn betyder noget i Guds Rige. Og Jesus siger sådan her til Peter:
”Eller tror du ikke, at jeg kan bede min Fader om på stedet at give mig mere end tolv legioner engle til hjælp?” (Matt. 26, 53)
– Hvorfor siger han ikke bare: ”- Tror du ikke, jeg kan bede min Fader om hjælp?”
Denne bevidsthed om, at ikke blot Gud, hans Søn og hans Ånd, men også hans krigsengle er med os i kampen mod dæmoniske magter og svære omstændigheder, giver stor frimodighed og tryghed.
Jeg behøver ikke at være profet for at vide, at dette med engle straks giver nogle kristne nervøse trækninger og myrekryb – og at skriftstedet fra Bibelen, der advarer mod engledyrkelse straks dukker op i nogles sind.
Når der undervises om engle, så er advarslen mod engledyrkelse, det eneste skriftsted om engle mange kristne kan huske – det er ét skriftsted mod hundrede af positive skriftsteder om engle i Bibelen! Men lad os læse skriftstedet:
”Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind” (Kol. 2, 18).
Læg mærke til, at der også står ”falsk ydmyghed” før engledyrkelse. Jeg har til dags dato aldrig hørt nogen løfte en formanende pegefinger, når nogen underviser om ydmyghed, med advarslen: ”Nu skal vi jo passe på falsk ydmyghed!”
Men når talen bliver om engle, kommer de bekymrede miner straks: -”Nu skal vi jo passe på engledyrkelse!”
Vi Guds børn, Jesu disciple og Guds kirke kan ligeså godt vænne os til engle, da vi er ”..kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle..” (Hebr.12, 22). I flere engelske bibler er det mere korrekt oversat med ”myriader” eller ”utællelige skarer” af engle. Ordet ”tusinder” er oversat fra det græske myrias og det betyder ti tusind, en utællelig skare eller et ubegrænset antal.

Så har vi med Jesus og Guds Rige at gøre, må vi vænne os til engle – og ikke være bange for at høre om dem, eller at bede om dem eller at samarbejde med dem.
Vær bevidst om, at i hvad du står i og hvad Gud har kaldet dig til, har han sendt et usynligt hjælpeteam, – ”Guds S.W.A.T.-team” – der vil kæmpe på dine vegne og bistå dig i udførelsen af dit kald.
Og husk: en sand Guds engel vil ikke modtage tilbedelse, men vil sige noget i denne retning, som en engel sagde til apostelen Johannes:”Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede!” (Åb. 19, 10)