Generationsskifte i Dansk Europamission

Samuel Nymann Eriksen afløser Henrik Ertner Rasmussen den 14. april.

Henrik Ertner Rasmussen

I 1996 bad Dansk Europamissions bestyrelse missionær Henrik Ertner Rasmussen om at blive generalsekretær.

Det skete efter en turbulent periode, hvor flere generalsekretærer i kortere perioder fulgte i grundlæggeren H.K. Neerskovs store fodspor.
Men med Henrik Ertner Rasmussen faldt der ro over feltet.
Han skiftede karriere fra konservatorieuddannet musiker (spillede obo) til at blive teolog med speciale i arabisk og islamologi.
Han fik sin missionserfaring i den muslimske verden sammen med hustruen Nete – med syv år i Egypten, udsendt af Danmission, og i Østeuropa som udsendte til Albanien af Brødremenighedens Danske Mission.

Taknemlig
Henrik fortæller om tiden:
”Siden 1980, hvor jeg blev kristen, har jeg kendt til og støttet Dansk Europamission. At jeg senere skulle blive leder af Europamissionen, havde jeg ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig – men Gud overskrider vore vildeste fantasier! – Tak derfor til Gud og til bestyrelsen for den tillid, der blev vist mig ved kaldelsen til generalsekretær, og for de mange gode stunder i tjenesten for missionen i ind- og udland, blandt partnerne og ikke mindst på sekretariatet sammen med medarbejderne, uden hvem Europamissionen ikke ville være det, den er.”
Henrik Ertner Rasmussen vil fortsat tjene forfulgte kristnes sag, bl.a. med konsulent- og foredragsvirksomhed, dels for Dansk Europamission og dels som selvstændig.

Samuel Nymann Eriksen

Ny generalsekretær
Samuel Nymann Eriksen læste som ung med stor interesse Dansk Europamissions blad samt bøger udgivet af Dansk Europamission, hvor østeuropæiske kristne fortalte om forfølgelsen under kommunismen, men også om Guds overnaturlige indgriben midt i trængslerne.
Samuel er cand.scient.pol. og havde arbejdserfaring fra bl.a. Rambøll Management og Undervisningsministeriet, inden han i 2008 blev ansat i Dansk Europamission.
Siden da har han beskæftiget sig med en lang række opgaver, lige fra udvikling af den digitale kommunikation, ansøgninger til statslige puljer, tilsynsbesøg hos samarbejdspartnere, foredrag, økonomistyring og til udvikling af bladet.
Glidende overgang
Siden 2015 har Samuel også været ansvarlig for personale, økonomi, kommunikation og projekter, mens Henrik har udviklet nye arbejdsområder, og generationsskiftet er således implementeret skridt for skridt over en årrække.
“Jeg ser det som et stort privilegium at få lov til at være med i arbejdet,” siger Samuel.
”At hjælpe og udruste den forfulgte kirke, så den kan hjælpe nødstedte i lokalsamfundet og i ord og handling være et vidnesbyrd. Evangeliet om Jesus Kristus forvandler også i dag tusindvis af menneskers liv i Mellemøsten, Centralasien og Asien”, fortæller Samuel.
Generationsskiftet vil blive markeret i forbindelse med Dansk Europamissions møde lørdag den 14. april i Sct. Johannes kirke i Herning, hvor alle er meget velkomne til at deltage.