Protest-teser imod mediemagthaverne

Inspireret af Luthers teser til kirken magthavere (Paven) for 500 år siden, har den tidligere politibetjent Johannes Søndergaard sammen med tidligere sognepræst Erik Langkjær slået teser op på DR byens dør.

Her ses Johannes Søndergaard foran DRs bygning, hvor han overrækker et tillykke-kort med teserne til Thomas Buch Andersen, der er afdelingsleder af DR P1. Johannes Søndergaard syntes, det var et godt og vellykket møde med Thomas Buch Andersen, som både var åben, fair og modtagelig. Han erkendte, at noget ikke var i orden, noget skulle de se på, men han ville tage det hele med til en speciel ledergruppe, hvor de ville vurdere på vort fremstød, fortæller Søndergaard. Fotograf: Mikael Arendt Laursen, KLF.

Medierne er blevet den fjerde magt i Danmark. Men det værst tænkelige er sket. Medierne har tilranet sig en enevældig magt i vort såkaldte oplyste samfund uden at respektere almindelig hensynsfuldhed og deres pligt til i alsidighed at behandle alle repræsentative grupper ens.

Mediemagthaverne diskriminerer det kristne kulturstof, og det vil vi hermed protestere imod!
Medierne i Danmark har systematisk gennem de sidste 50 år trådt det kristne nyhedsstof under fode på trods af, at godt 75 % stadig er med i en velkendt organisation, som hedder Folkekirken.

Vi er ikke et mindretal

Vi er således ikke noget mindretal. Men blot fordi vi med rette kan kaldes ’De stille i verden’, der undlader at råbe op, demonstrere, smadre ruder og ejendom mv. for at få magthavernes opmærksomhed, så giver det ikke mediemagthaverne nogen ret til at behandle de kristne og det kristne kulturstof på jeres enevældige udelukkelsesniveau! Medierne mobber det kristne kulturstof, sætter sig på og holder den store kristne gruppe nede, selv om Folkekirken og det rige frikirkeplan i Danmark udgør et grundlæggende kulturliv for vort samfund.

Det er både skamfuldt og hensynsløst af mediemagthaverne at holde vigtigt kulturstof nede på denne måde, så man undlader at oplyse danskerne og alverden om den værdifulde, kristne del af vort samfund.

Alle har samme behov. Alligevel undlader medierne globalt at vise skyldigt hensyn over for de kristne. Derfor er en ændring af nyhedsformidlingen påkrævet, så de, der råber højest, ikke tilgodeses på de kristnes bekostning.

Mediemagthavernes dominerende behandling af det kristne nyhedsstof er udemokratisk, og denne diskriminerende udelukkelse af de kristne nyhedsværdier underminerer hele vort samfundssystem.

Medierne medvirker til moralsk forfald

I dag er danskerne som folk ved at gå til i moralsk opløsning. Det kan ses af, hvad der fx lukkes ud i offentligheden gennem tv-kanalerne, og det ses også i ufølsomheden overfor handicappede og mennesker i behov.

Vi er plaget af samfundsproblemer som depression, frygt, selvmord og underlige sygdomme, alt imens politiet er på overarbejde, fordi lovløsheden har taget overhånd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når danskerne i dag er så forhutlede, så skyldes det også manglen på kendskab og kundskab om Gud, som mediemagthaverne har deres store del af skylden i, fordi medierne har brilleret ved ikke at lade den kristne kultur komme til ligeværdigt udtryk i vort folk.

Medierne mangler tydeligvis sund og reel selvkritik i deres enerådende behandling af det kristne, almene nyhedsstof, som medierne har misligeholdt i den lovbundne opgave af almenhed, fordi det kristne samfund i Danmark ikke er blevet behandlet fair og ligeværdigt med det øvrige nyhedsstof.

Brug for reformation af medierne

Vi kræver, at mediemagthaverne i vort land straks i dette Herrens År 2018 – 501 året efter Martin Luthers Reformation i 1517 – retter op på deres umenneskeligt lave hensynsniveau overfor det kristne nyhedsstof og besinder sig på deres opgave: at være upartiske og reelt alsidige!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor kræver vi en REFORMATION af mediernes undertrykkelse af det kristne nyhedsstof.
Det er åbenbart, at mediemagthaverne i Danmark enevældigt har besat dette magtområde, som er en åbenlys parallel til den for 501 år siden enerådende pavekirke, der diktatorisk og nedgørende behandlede folk, akkurat som mediemagthaverne i disse år behandler de kristne og det kristne kultur- og nyhedsstof på!

Sandheden for mediemagthaverne er ikke den reelle sandhed, MEN hvad medierne enevældigt anser for at have den største nyhedsværdi. Derfor mobbes de magtløse kristne af mediemagthaverne!
Medierne i Danmark skal pålægges at tilgodese de kristne værdier og kristne nyheder og behandle dem på samme niveau og ligeværdigt, som medierne behandler alle andre grupperinger.
Her er blot 8 teser – men der kunne skrives side op og side ned med teser imod mediemagthaverne:

Forfølgelse af kristne forties

1) Eksempel fra TV 2 News den 2. januar 2018.
Hele natten til i dag og dagen igennem har TV 2 News hver halve time bragt ord og billeder af demonstrationerne i Iran, hvor nu 22 personer desværre er dræbt af politiet for deres skuddrab af en politibetjent samt for demonstration og afbrænding og ødelæggelser af ejendomme mv.
Samtidigt hermed, som viser forfordelingen mellem ’interessant underholdningsstof’ og kristne nyheder – har TV2 News – på rulletekst – bragt beretning om, at mindst 14 ubevæbnede, fredelige kirkegængere i syd Nigeria er blevet dræbt af voldsmænd.

Efterfølgende har International Christian Concern oplyst, at over 80 kristne i Nigeria er dræbt af radikale muslimer i begyndelsen af januar 2018.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Trods dette fortier medierne næsten helt muslimernes forfølgelse og ustandselige drab på kristne!
Enøjet og elendig journalistisk dækning.

Medierne skjuler sandheden

2) HVORFOR skjuler MEDIERNE SIG, NÅR DE KRISTNE FORFØLGES OG DRÆBES?
Det må ikke forties, sådan som jødernes udryddelse ved gas blev søgt fortiet for offentligheden under 2.verdenskrig. 2017 har været et vanskeligt år på grund af vold, mord og forfølgelser af kristne, idet over 215 millioner af verdens kristne praktiserer deres tro med livet som indsats.
Det viser en årsrapport fra organisationen ’Åbne Døre’, der kortlægger forfølgelser, drab og vold på kristne verden over – specielt i Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Yemen, Iran og mindst 40 andre lande.

Mennesket er også åndeligt

3) Mennesket er ikke bare en fordøjelsesmaskine, men ’en forening af ÅND og STØV. ’
Det første element kunne godt tilgodeses noget mere af de danske medier.
Til gengæld kunne man spare lidt på den ustandselige madlavning i snart samtlige TV studier.

Mere blufærdighed

4) Blufærdighed er noget positivt. Der er ingen grund til, at TV pludselig putter splitternøgne mennesker ind i vores stue. Det er både dorskt og unødvendigt.

Frygtelig banden

5) Der burde være ’bande-forbud’ i medierne, hvor ’Fanden, ’ Satan, ’ Fuck you’ og selv ’Kræft-æde-mig’ kaldes ned over den danske befolkning.
Det er ordforurening af værste skuffe, som vore børn og udlændingene straks tager til sig.
Nej til skrækfilm
6) Skrækfilm hører slet ikke hjemme i TV. Send i stedet opbyggelige, gode og sjove film.

Lyt til Bibelen

7) Luther virkede i det daglige ved at forelæse over forskellige tekster fra Bibelen. Man kunne godt, i betragtning af at mindst hver 3. stadig bekender sig som troende, hver uge have en kvalificeret gennemgang af søndagens tekst, eventuel i samtaleform.

Religion har betydning

8) En udsendelsesrække om Nordens og Nordtysklands domkirker og religionsskiftet i Romerriget på kejser Konstantins tid og før og efter ville være spændende emner.
En professor i Ny Testamente ved universitetet i Kiel (Enno Popkes) forsker i nærdødsoplevelser og specielt deres rolle i litteraturen på Jesu tid. Ved Göbekli Tepe tæt ved Tyrkiets grænse til Syrien har man fundet verdens ældste tempelanlæg, 11.000 år gammelt, og man har dermed lidt efter lidt fået øjnene op for religionens afgørende betydning for civilisationens opståen.

Med nogen agtelse og med venlig hilsen Erik Langkjer, tidl. sognepræst i Kolding, og Johannes Søndergaard, tidl. politiassistent og forstander.