Hjælp og idéer til små sogne

Provst for Viborg Østre Provsti, Bjarne Markussen, har skrevet bogen #ikirke for at inspirere menighedsråd, sognepræster og medarbejdere i de små sogne i landet.

Selv om der samlet set går flere mennesker i kirke i Viborg Østre, oplever mange af de små sogne, at der mangler kirkegængere. Og det var en mail fra en frustreret sognepræst, der blev startskuddet til Bjarne Markussens nye bog ”#ikirke, små sogne – store udfordringer”.

Bogen udfordrer til at se på, hvordan det står til i den enkelte kirke samtidig med, at den giver en række idéer til at forny gudstjenesten og gøre den mere vedkommende. Bjarne Markussen opfordrer bl.a. til at vove noget nyt og til at turde være en åben menighed med plads til flere. Hvert kapitel afsluttes med spørgsmål til refleksion og drøftelse.

Bogen stiller flere spørgsmål end den giver svar, og intentionen er først og fremmest at få de forskellige aktører i gang med at tænke i alternative baner. Men provst Bjarne Markussen understreger i et interview i Viborg Stifts Folkeblad, at et højt antal tilhørere på kirkebænkene ikke er et mål i sig selv:

– For så skulle vi bare hyre en professionel artist. Der skal også være kvalitet i gudstjenesten, men er der det, så tror jeg også automatisk på, at antallet af kirkegængere øges.

Bjarne Markussen: #ikirke, små sogne – store udfordringer
96 sider • 100 kr. • Viborg Østre Provsti