Line Banner taler i Roskilde og Herning

Pastor Line Banner

Line Banner, Peter Tinggard, Bent Christiansen og Rakul Kristiansen kommer alle med indlæg på to samlinger om ”bøn for Danmark”.
Det er den 9. og 16. juni kl. 10-17 i henholdsvis Roskilde Baptistkirke og Åbenkirke i Herning.
Emnet er ”Profetisk bøn”.
Da www.Bedehus.dk er ude af funktion kan man kontakte rakul.kristiansen@gmail.com af hensyn til serveringen.

Bedehus Danmark – flyer