Biskop til Meghan og Harrys bryllup: Sådan er kærligheden

Den amerikanske biskop Michael Curry holdt en medrivende tale til Meghan og Prince Harrys bryllup.

Af Biskop Michael Curry

Den første sorte amerikanske biskop i den episkopale kirke talte om både fattigdom, retfærdighed og Martin Luther King i sin bryllupstale i Windsor. Biskoppen og det medfølgende gospelkor var en særlig hilsen til den amerikanske brud både fra hendes hjemland – og hendes etniske baggrund.

”Vi må finde kærlighedens magt, kærlighedens forløsende magt. Og når vi finder den, vil vi kunne gøre denne gamle verden til en ny verden. Kærlighed er den eneste vej.”

”I vor kærlige, frisættende og livgivende Guds, i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Fra Bibelens Højsang

”Lad mig være så tæt på dig, som var jeg stemplet på dit hjerte, eller sad som en ring på din finger.
For kærligheden er stærk som døden, lidenskaben er uimodståelig som dødsriget selv: den brænder med voldsomme flammer, som ikke kan slukkes.
Vand i mængde kan ikke slukke kærligheden, floder kan ikke skylle den bort.
Kærlighed kan ikke købes for penge, den, der forsøger det, får kun foragt.”

Den nu afdøde Dr. Martin Luther King, Jr sagde engang som følger: ”Vi må finde kærlighedens magt, kærlighedens forløsende magt. Og når vi finder den, vil vi være i stand til at gøre denne gamle verden til en ny verden, for kærlighed er den eneste vej.”

Der blev sagt og skrevet meget om Meghan Markle og Prince Harrys bryllup, blandt andet at brudebuketten skulle minde om Prinsesse Diana. Men især biskoppens tale til brudeparret rørte mange af reporterne, inklusive danske Ulla Terkelsen.
Kærlighed har magt

Der er magt i kærlighed. Undervurder det ikke. Vær heller ikke oversentimental omkring det. Der er magt – magt i kærlighed. Hvis I ikke tror mig, så tænk engang tilbage på den første gang, du blev forelsket. Hele verden syntes at handle om dig og din elskede.

Åh, der er magt – magt i kærlighed. Ikke kun i dens romantiske former, men i enhver form og type af kærlighed. Der er en bestemt sans, når du er elsket, og du ved det, når nogen holder af dig, og du ved det, når du elsker, og du ved det, og du viser det – og det føles faktisk rigtigt. Der er noget rigtigt ved det.

Der er noget rigtigt ved det. Og det er der en grund til. Denne grund har noget med kilden at gøre. Vi blev skabt med kærlighedens magt, og vore liv skal – sådan er det ment – leves i den kærlighed. Det er derfor vi er her.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I yderste instans er kilden til kærlighed Gud selv, ham, som er kilden til alt i vore liv.
Der er et gammelt middelalderligt digt, som siger ”Hvor sand kærlighed findes, der er Gud selv.”
Det nye Testamente siger det sådan: ”Elskede venner, lad os elske hinanden, for den sande kærlighed kommer fra Gud. De, der viser deres kærlighed i handling, er født af Gud og kender Gud. Men de, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.”

Der er magt i kærligheden. Der er magt i kærligheden til at hjælpe og helbrede, når intet andet formår det.
Der er magt i kærligheden til at løfte op og sætte fri, når intet andet gør det. Der er magt i kærligheden til at vise os, hvordan vi skal leve.

Lad mig være så tæt på dig, som var jeg stemplet på dit hjerte, eller sad som en ring på din finger.
For kærligheden er stærk som døden…


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men kærligheden er ikke kun for et ungt par. Kærlighedens magt viser sig ved, at vi alle er her. To unge mennesker forelskede sig, og så kom vi alle her. Men det handler ikke kun om et ungt par, som vi glæder os sammen med. Det er mere end det.

En lovgiver bad engang Jesus fra Nazareth om at opsummere Moses’ lære. Han gik helt tilbage til de hebraiske skrifter, til 5. Mosebog og 3. Mosebog, og Jesus sagde:
”Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv om med alle dine tanker. Det er det vigtigste og største bud. Der er også et andet bud, som udtrykker det samme: ’Du skal elske din næste som dig selv.’

I Mattæus’ version tilføjer han dette: ”Det er det, Toraen og profeterne drejer sig om.”
Kærligheden til Gud og vores næste er det, som hele loven, alle profeterne, alt det, Moses skrev, alt fra de hellige profeter, alt i Bibelen handler om, alt dette, som Gud har prøvet at fortælle verden…Elsk Gud, elsk din næste, og mens du er i gang, elsk dig selv.

En har udtrykt det sådan, at Jesus startede den mest revolutionerende bevægelse i menneskehedens historie: En bevægelse, som er grundlagt på Guds betingelsesløse kærlighed til verden – og en bevægelse, som giver mennesker mandat til at leve i den kærlighed, så de forvandler ikke kun deres egne liv, men hele verdens liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helbredende salve

Jeg taler om magt. Ægte magt. Magt til at forvandle verden.
Hvis I ikke tror mig, så er der faktisk nogle gamle slaver i den amerikanske borgerkrig, som forklarede kærlighedens dynamik, og hvorfor den har magt til at forvandle. De forklarede det på denne måde. De sang en spiritual midt i deres fangenskab. Det er den, som siger: ”There’s a balm in Gilead…” en helbredende salve, noget, som kan rette op på alle ting.

I et af versene får vi forklaringen. Her udtrykkes det:
”Hvis du ikke kan prædike som Peter,
og du ikke kan bede som Paulus,
så kan du bare fortælle om Jesu kærlighed,
hvordan han døde for at frelse os alle.”

Det er den helbredende salve for Gilead!
Denne kærlighedens vej er livets vej. Det forstod de. Han døde for at frelse os alle. Han døde ikke for selv at få noget ud af det. Jesus fik ikke en titel som æresdoktor for at dø. Det gjorde han ikke. Han fik intet ud af det. Han gav sit liv, han ofrede sit liv for andres skyld, til bedste for andre, til gavn for sin næste, for hele verdens skyld… for os.

Når kærligheden råder

Det er sådan kærligheden er. Kærligheden er ikke selvisk og selvcentreret. Kærligheden kan være opofrende, og idet den er det, bliver den forløsende. Og denne type uselviske, opofrende, forløsende kærlighed forvandler menneskers liv, og den kan forvandle denne verden.
Hvis I ikke tror mig, skal I bare stoppe op og forestille jer det. Tænk på og forestil jer en verden, hvor kærligheden råder.

Forestil jer vore hjem og familier, hvor kærligheden råder.
Forestil jer nabolag og samfund, hvor kærligheden råder.
Forestil jer, at kærligheden råder i vore regeringer og nationer.
Forestil jer, at kærligheden råder i erhvervslivet.
Forestil jer, at kærligheden råder i denne gamle, trætte verden.
Der, hvor kærligheden råder – uselvisk, selvopofrende, forløsende.
Når kærligheden råder, vil intet barn i denne verden nogensinde igen gå sulten i seng.
Når kærligheden råder, vil vi lade retfærdigheden strømme som en flod og en uudtømmelig kilde.
Når kærligheden råder, vil fattigdom være fortid.
Når kærligheden råder, vil jorden blive en helligdom.
Når kærligheden råder, vil vi lægge vore sværd og skjolde ved flodbredden og ikke mere blive oplært til krig.

Når kærligheden råder, er der masser af god plads – masser af god plads – for alle Guds børn. For når kærligheden råder, vil vi rent faktisk behandle hinanden, som om vi rent faktisk er hinandens familie.
Når kærligheden råder, ved vi, at Gud er kilden til os alle, og vi er brødre og søstre, Guds børn.
Mine brødre og søstre, der er en ny himmel, en ny jord, en ny menneskehed.

Kærligheden er en ild

Lad mig også fortælle jer noget, som den gamle Salomo så rigtigt udtrykte det i Det gamle Testamente: Kærligheden er en ild.
Pierre Teilhard de Chardin – og med dette vil jeg sætte mig ned igen, vi er lige ved at vie jer alle sammen – den franske jesuit Pierre Teilhard de Chardin var uden tvivl en af de største tænkere, en af de største åndspersoner i det 20. århundrede. Han var jesuit, romersk-katolsk præst, videnskabsmand, forsker og mystiker.

I nogle af sine skrifter har han sagt – både ud fra sin videnskabelige og sin teologiske baggrund – ligesom også andre har sagt det, har han udtrykt, at opdagelsen af ilden og evnen til at tøjle den var den største videnskabelige og tekniske opfindelse i hele menneskehedens historie.

Ilden har langt på vej gjort den menneskelige civilisation mulig. Ilden gjorde det muligt at lave mad og sikre hygiejniske fødevarer, så man reducerede spredning af sygdomme.
Ilden gjorde det muligt at opvarme omgivelserne og gjorde det muligt at flytte rundt i verden, selv til koldere klimazoner.

Ilden gjorde det muligt… der var ingen bronzealder uden ild, ingen jernalder uden ild, ingen industriel revolution uden ild. Fordelene ved ild og teknologi er stærkt afhængige af menneskets evne til at tage ilden og bruge den til menneskers gavn.

Er der nogen her, som er kommet i bil i dag? I bil? Bare nik, hvis I gjorde det – jeg ved, at nogle af befordringsmidlerne var kareter. Men for dem af os, der ankom i biler, var det ilden – den kontrollerede, tøjlede ild – som gjorde det muligt.

Jeg ved, at Bibelen siger det, og jeg tror det også, at Jesus gik på vandet. Men jeg må indrømme, at jeg ikke gik tværs over Atlanterhavet for at komme hertil. Detr blev gjort muligt med kontrolleret ild i flyet.
Ild gør det muligt for os at skrive mails og tweete og bruge Instagram og Facebook og blive socialt dysfunktionelle i forholdet til hinanden.

Ild gør alt dette muligt, og de Chardin sagde, at ilden var en af de største opfindelser i menneskehedens historie. Han fortsatte med at sige, at hvis menneskeheden nogensinde skulle tøjle ildens energi igen, hvis menneskeheden nogensinde skulle tøjle kærlighedens energi – da ville det være anden gang i historien, at vi opdager ilden.

Dr King havde ret: Vi må opdage kærligheden – kærlighedens forløsende magt. Og når vi gør det, vil vi gøre denne gamle verden til en ny verden.
Min bror og søster, Gud elsker jer. Må Gud velsigne jer, og må Gud holde os alle i sine almægtige, kærlige hænder.