Ingolf Henoch Pedersen fylder 70

Ingolf Henoch Pedersen.

Cand theol. Ingolf Henoch Pedersen fylder 70 år.

Fødselaren har et imponerende CV i dansk kirkeliv. Han er tidligere lærer på Luthersk Missions Højskole, generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende, valgmenighedspræst, leder af menighedsfakultetet, landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk og underviser i BibellæserRingen. Han forlod folkekirken sammen med sin menighed, Kronjyllands Valgmenighed, i forbindelse med indførelsen af vielsesritualet for homoseksuelle.

Ingolf Henoch Pedersen er stadig aktiv i bl.a. forbindelse med retræter på Hellig kors Kloster i Vestjylland og i arbejdet med nydanskere i menigheden.

Bodil