Blå Kors general 60 år

Christian Bjerre

Christian Bjerre, Rømø-drengen, der blev generalsekretær i Blå Kors, fylder 60 år den 14. august.

Christian Bjerre blev i 2011 ansat som generalsekretær for Blå Kors. Dermed kom han til at lede en organisation med 500 ansatte og 3.000 frivillige, som arbejder for mennesker med rusmiddelproblemer og udsatte i Danmark.

Allerede som ung var Christian Bjerre engageret i samfund og politik. Efter studentereksamen fra Ribe Katedralskole læste han statskundskab i Aarhus.

Efter kandidateksamen i 1984 havde Christian flere stillinger som embedsmand i det offentlige. Han har således været fuldmægtig ved socialforvaltningen i Ringkøbing Amt, økonomichef ved Herning Centralsygehus og forvaltningschef ved Ulfborg-Vemb kommune. Dernæst vendte Christian tilbage til Ringkjøbing Amt – nu som vicekontorchef.

Efter kommunalreformen fulgte stillingen som afdelingschef ved Holstebro kommune med ansvar for indsatsen mod hjemløshed og rusmiddelmisbrug. For syv år siden tog han springet fra det offentlige til topstillingen i den private organisation Blå Kors – et spring som han bestemt ikke har fortrudt.

Gennem en årrække var Christian organisatorisk aktiv i Kristeligt Folkeparti og var med i landsledelsen omkring fornyelsen i partiet omkring årtusindeskiftet, hvor navnet blev ændret til Kristendemokraterne. Sigtet var at gøre partiet mere bredt favnende og folkeligt.

Christian har været medlem af kommunalbestyrelsen for Trehøje Kommune fra 2001 og Herning Kommune fra 2007-13. Han valgte af tidsmæssige grunde ikke at genopstille ved kommunalvalget i 2013.

Privat har Christian været gift med Annemarie gennem 38 år, og de har sammen drengene Simon, Andreas og Peter, svigerdatteren Esther samt børnebørnene Eva og David. Parret har siden 1982 boet i Vildbjerg ved Herning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fritiden bruges især på familien, og ferierne holdes ofte i familiens sommerhus på Rømø.