Så kom Kerteminde med!

– Jeg så i bladet, at der stadig manglede bedegrupper, der samles og bad for deres kommuner.

– Så må jeg med glæde melde ind, at Kerteminde kommune nu kan blive ”grøn” på Danmarkskortet i bladet, fortæller Marianne Rasmussen, Munkebo.

– I mit hjem er vi nu en lille gruppe, der samles flere gange om ugen og beder for vores boligområde, kommunen og kirkerne, fortæller Marianne, som også var med i Aarhus (se side 4).
Kommunen består af Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Der bor i alt ca. 24.000 borgere i den nordøst-fynske kommune.

Kerteminde er markeret med rødt på kortet. De kommuner, hvor der nu er grupper, der beder for deres kommune, er grønne. De sorte kommuner er endnu ikke dækket.