Skovgårde bibelcamp udvider

Skovgaarde Bibelcamping på Norddjursland har i mange år måttet melde alt udsolgt, når de 90 campingvognspladser og 10 teltpladser var optaget. Nu kan pladsen udvides med 1 hektar plus 2 hektar fredskov mod vest.

Nabogrunden er det perfekte match til at udvide med 30 enheder.

I foråret 2018 fik Skovgårde Bibelcamping mulighed for at købe et tilstødende grundstykke. Og det viste sig at være det perfekte match for den populære bibelcamping.

– Med vores beliggenhed midt i sommerlandet på Norddjursland, omkranset af en campingplads mod øst, sommerhuse mod nord, og Nordkystvejen mod syd, har det været svært se udvidelsesmuligheder for Skovgårde Bibelcamping”, fortæller lejrchef Peter N. Andersen.
Men det skete alligevel.

Det perfekte match

I foråret 2018 blev grundstykket vest for pladsen sat til salg. Det drejede sig om et areal på godt en hektar med beliggenhed grænsende mod Skovgårde Bibelcampings grundstykke. Hertil kommer godt 2 hektar fredskov beliggende en halv kilometer længere mod vest.

”Der var hermed mulighed for det perfekte match, ja, og eneste mulighed for udvidelse af bibelcampingen, der i mange år har måttet melde udsolgt, særligt for de store campingvogne, få minutter efter åbning til sommerens booking”, siger lejrchefen.

Udvider med 30 enheder

– Vore foreløbige planer er at udvide med omkring 30 enheder med plads til de største enheder samt at give de mange børn og unge mulighed for et udbygget område til volleyball og fodbold, fortæller Peter N. Andersen.

Siden købet er alle interesserede forsøgt involveret gennem fremsendelse af informationsmateriale til alle på mail-listen for Skovgårde Bibelcamping. I slutningen af oktober blev der afholdt et møde for at afgøre, hvad der vil være den bedste udnyttelse af grunden. Der er fremkommet mange gode forslag fra særligt de mange frivillige medarbejdere på bibelcampingen.

– Vi forventer, at det vil tage flere år at udnytte grundstykket fuldt ud, idet mange af tiltagene bygger på en indsats fra de mange trofaste medarbejdere. Jeg tror, at vi allerede til sommeren 2019 kan nyde godt af den ekstra plads og måske etablere et nyt område for TeenCorner i et lækkert miljø med gamle lindetræer, forklarer Peter N. Andersen.

Bibelcamping for alle

Skovgårde Bibelcamping har i dag 90 gode planerede pladser til campingvogne samt et teltområde med plads til ca. 10 enheder. Hertil kommer et særskilt område til JuniorStreet, TeenCorner samt UngdomsPunkt for 18+.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I uge 31 afholdes familie-bibelcamping, med op mod fire hundrede camperende, hvoraf omkring hundrede er børn i alderen op til 10 år. I uge 32 afholdes bibelcamping for seniorer, der har deres eget program.

– Vi ser Skovgårde Bibelcamping som et særligt tilbud til familier, der ønsker ferie med indhold og dybde. Skovgårde er nemlig ferie i gode trygge omgivelser tæt på natur og strand. Samtidig er der mulighed for at høre Nyt fra vor Herre. Vi ønsker samtidig at fokusere på det hele menneske gennem en række seminarer i ugens løb. Det betyder bl.a., at Carsten Hjort Pedersen kommer og holder tre seminarer i 2019, slutter Peter N. Andersen.