Sådan kan vi bede for politikerne i det nye år

Vi har i kirken en frygt for ikke at være neutrale nok. Derfor bliver der sjældent bedt for de politiske problemer, selv om der virkelig er alvorlig grund til det.

Men hvis vi beder i overensstemmelse med Guds vilje, som vi finder i Bibelen, så véd vi, at vi er på sikker grund.
Vi beder blot om, at Guds vilje må ske – hvilket altid er det bedste for os alle. Og det er her, vi opnår bønhørelse. Fordi:

”Vi har den tillid til ham, at han svarer os, når vi beder, lige meget hvad det drejer sig om, så længe det er i overensstemmelse med hans vilje.” (1. Johs. 5,14)

Carol Ann Kononova har på hjemmesiden prayingscriptures.com formuleret en bøn for det politiske ud fra bibelvers, som vi kan slå op for at finde begrundelserne og løfterne. Bønnen blev fx brugt forud for afstemningen om Brexit i England.

Engagerede forbedere har oversat teksten til dansk. Da bibel-oversættelserne kan være lidt forskellige, har jeg forsøgt at tilpasse den lidt og gjort den grafisk mere tilgængelig.
Det er en bøn, der skal bedes langsomt og med eftertanke.
Det er vigtigt, at vi forstår, at når vi beder for det politiske, så bevæger det den åndelige verden, som styrer den synlige.

Himmelske Fader, jeg takker dig for vores regering. 1 Tim 2:1 Jeg beder for alle mænd og kvinder, der har myndighed over os, 1 Tim 2:2

Lad din Ånd vælde ud over dem og gør dit Ord kendt for dem. Ordspr. 1:23 for at de må være mænd og kvinder med integritet og retfærdighed, Salme 25:21 så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudsfrygt og ærlighed. 1 Tim 2:2

Lad visdom komme ind i deres hjerter, og lad dem sætte pris på kundskab. Ordspr. 2:10
Lad klogskab og indsigt bevare dem, Ordspr. 2:11 og befri dem fra ondskaben og fra onde mennesker. Ordspr. 2:12
Gør deres hjerter åbne for de gudfrygtiges råd, Salme 1:1 så de gør det, der er ret for dig. 2.Krøn.20:32


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad de oprigtige være med i vores regering. Ordspr. 2:21
Lad det, der bør rystes, blive rystet. Hebr. 12:27
Lad de retskafne og uskyldige blive, Ordspr. 2:21 men lad de onde blive afsat. Rens ud iblandt dem. Ordspr. 2:22
Bring det frem i lyset, der er skjult i mørket, 1 Kor 4:5 og afslør hjerters hemmelige hensigter. 1 Kor 4:5

Lad denne nation forstå, hvorfra den er faldet, Åb. 2:5 omvende sig og vende tilbage til den første kærlighed, Åb. 2:5 af sit hjerte og sin sjæl søge Herren, 1.Krøn. 22:19 ydmyge sig, bede og vende om fra sine onde veje. 2.Krøn. 7:14
Da hør dem Herre, tilgiv deres synd, og helbred vores land. 2.Krøn. 7:14. Åbn deres øjne og vend dem fra mørke til lys. Apg. 6:18 Blødgør de hjerter, som er forhærdede af syndens bedrag. Hebr 3:13 Fri dem fra deres egen ødelæggelse. Salme 107:20.

Fader, du har været tålmodig imod os, 2.Pet 3:9.
Du har ikke villet, at nogen skulle fortabes, 2.Pet 3:9
men at alle skulle komme til omvendelse. 2.Pet 3:9
Rejs os op til din standard i denne nation. Es.49:22
og lad din Ånds regn oversvømme dette land. Zach 10:1
Forny dit værk iblandt os. Hab 3:2
Oprejs forbedere for denne nation. Jes. 59:16
til at nedbryde de onde fæstningsværker
i dette land. 2. Kor 10:4 Og lad Herrens
herlighed blive åbenbaret! Es.40:5.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og hele Guds folk siger Amen!