Bedehus-uge vil også bede for folketingsvalget

På Bedehus Danmarks samling i uge 5 vil man bl.a. bede for det kommende folketingsvalg.

Meget synes at være under opløsning i både dansk og international politik. Vi bør derfor bede strategisk, mener Bedehus Danmark.

Fra søndag den 27. januar til torsdag den 31. januar samler Bedehus Danmark interesserede forbedere til en højskoleuge.

Det sker som sædvanligt på Kolding Internationale Højskole.

– Vi udfordres i den grad af begivenhederne omkring os; ”folkehavet bruser”, og midt i det har vi en vigtig opgave at kende tiderne, Guds hjerte og at bevæge os med autoritet i bøn for Danmark.

Meget synes at være ude af kontrol for de politiske ledere, både på europæisk som på internationalt plan; så meget mere vokser vores ansvar, lyder opfordringen til forbedere.

– I vores eget land står vi overfor et meget vigtigt valg i 2019. De sædvanlige blokke synes at være under opløsning, og det kan bane vej for et helt nyt spændende folketing, eller i værste fald kaotiske tilstande, som vi ser det i Sverige og andre lande i Europa.

Hjælp i åndskampen

For at blive bedre forbedere har Bedehus Danmark denne gang inviteret en mand, der både er praktiker og underviser på området, som bevæger sig i Mellemøsten og andre nationer, hvor der er brug for at udøve autoritet og bryde igennem i bøn, og som har set kraftfulde virkninger gennem bøn og åndelig krigsførelse.

*Af sikkerhedshensyn annoncerer man ikke hans navn, og de steder han arbejder. Han kaldes han blot for Sam H.

Sam vil undervise og beskrive de oplevelser, han har i forbindelse med:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Strategisk bønnekamp og bønnevandring

At lukke helvedes porte og nedbryde fjendens fæstningsværker

At binde den onde gennem profetisk forbønsaktion og proklamation mm.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Besøg af politiker

Ligesom tidligere år får man i ugen besøg af en folketingspolitiker, som vil give et indblik i det pres og de udfordringer, politikerne står i.

I år vil indflydelsesområderne handle om familien, som er under stort pres, samt om uddannelsesområdet.

Frikirkenets generalsekretær, Michael Laursen, kommer også og beretter om glædelige ting, der opleves og er under udvikling i Danmark. En ny åndelig forståelse i den politiske verden fornemmes, og han vil dele vigtige forbøns-områder.

Lovsang og tilbedelse er en væsentlig del af forbøns-tjenesten, og igen i år er der to lovsangsledere/grupper med, Michael og Elsebeth Christophersen og Hanne Christiansen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Desuden vil visionsgruppen for Bedehus.dk også undervise og lede bønnen.

– Bed for dagene, at vi virkelig må bryde igennem på de områder, som hindrer forandring og hindrer mennesker i at komme ind i en personlig oplevelse af og vandring med Gud, opfordrer Bedehus-ledelsen.

Tilmelding sker til Kolding Internationale Højskole på www.iabc.dk / korte kurser. For logi på skolen, tilrådes snarlig tilmelding.

Bedehus.dk vil også gerne hjælpe med indkvartering udenfor skolen, hvilket dog kan blive lidt dyrere.