Danske kirkeledere protesterer mod russisk dom

Det kan blive svært at være baptist i Rusland nu, skriver generalsekretær Lone Møller-Hansen på baptisternes hjemmeside.

”Det kan blive svært at være baptist i Rusland nu”, skriver generalsekretær Lone Møller-Hansen på baptisternes hjemmeside.

Baggrunden er dommen på 6 års fængsel, som den 46-årige dansker Dennis Christensen, der er Jehovas Vidne, den 6. februar fik ved en russisk domstol.

Dommen har fået flere danske kirkeledere og andre religiøse ledere til at protestere, fordi den undergraver religionsfriheden i Rusland.

Baptistkirken stemte allerede i 2017 for en resolution, der fordømte den nye russiske lov fra 2016, som begrænsede evangelisation og missionsarbejde af religiøse minoriteter. Loven forbyder bl.a. mission i private hjem og gør det kun tilladt på steder, som er godkendt af myndighederne.

I april 2017 erklærede den russiske højesteret Jehovas Vidner for ”ekstremistisk” og forbød organisationen i Rusland. Det sidestiller Jehovas Vidner med Hizb-ut-Tahrir og nynazister.

En måned efter højesterets afgørelse blev Dennis Christensen af den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, arresteret under et bibelmøde i byen Orjol og har siddet varetægtsfængslet siden. Han er russisk gift og har boet i Rusland i 15 år.

”Nu må vi kraftigt protestere mod konsekvenserne af loven. Ikke kun fordi baptister også risikerer fængsel udelukkende for at være baptister. Men fordi religionsfrihed må gælde alle. Også dem vi ikke er enige med”, skriver Lone Møller-Hansen.

Dennis Christensen er den første, der har fået en fængselsdom for sin tro, mens andre kristne, bl.a. flere baptister, har oplevet at få bøder, siden loven trådte i kraft.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flere danske religiøse ledere protesterede forrige lørdag mod dommen i en fællesskrivelse i Kristeligt Dagblad. De strakte sig lige fra Det Jødiske Samfund til Indre Mission, hvorimod folkekirkens biskopper ikke var med. Det hænger sammen med, at biskopperne ikke har tradition for at udtale sig om sager i udlandet.

Også menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Right Watch har protesteret. Amnesty International kalder Dennis Christensen for en ”samvittighedsfange” og opfordrer til maksimalt internationalt pres på Rusland for at få ændret dommen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kritiserede dommen og appellerede til Rusland om at respektere trosfriheden.
Foto: Steen Brogaard
Støtten er ikke fuldtonet

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA) var hurtigt ude med kritik af fængselsdommen og appellerede til Rusland om at respektere religionsfriheden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men det er ikke den danske udenrigsministers opgave at blande sig russisk lovgivning, mener Marie Krarup (DF), som til Berlingske sagde, at Dennis Christensen ”har ikke krav på støtte på den måde”.

Hun mener, at der ”ikke er nogen tvivl om”, at Dennis Christensen selv er skyld i dommen.
”Han har jo selv overtrådt de regler – selv om det er ubehagelige og dumme regler. Men sådan er det,” sagde Marie Krarup til Berlingske.

I Kristeligt Dagblad skrev Morten Thomsen Højsgaard, ph.d. i religionssociologi ved Københavns Universitet, i en nyhedsanalyse, at trods støtten til Dennis Christensen har den ”ikke været fuldtonet og folkelig”.

Det hænger sammen med Jehovas Vidners særpræg og det, at man på flere områder har valgt at stille sig udenfor samfundet og fx ikke stemmer til valg og ikke vil aftjene militærtjeneste, og hvor ”de har valgt at gå deres helt egne veje både teologisk, politisk, etisk og socialt”, som han skrev.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Når Jehovas Vidner i sagen om Dennis Christensen alligevel hidtil har opnået en vis dansk støtte, så skyldes det mestendels gode viljer og principper om religionsfrihed og almene menneskerettigheder”, mener Morten Thomsen Højsgaard.

Jehovas Vidner anslås at have knapt 200.000 medlemmer i Rusland. Ifølge Amnesty International er der omkring 50 andre Jehovas Vidner-sager på vej gennem systemet i Rusland.

Jehovas Vidner i Danmark er bestyrtet over Dennis Christensens fængselsdom. På DR’s spørgsmål, om ikke dommen er i orden, når Dennis Christensen har brudt russisk lov, svarede talsmand Erik Jørgensen følgende:

”Sådan var det også i det første århundrede for apostlene. Dengang svarede de myndighederne, at man bør adlyde Gud mere end mennesker”.