Aarhus-kirker står sammen om diakonien

Ny fælles social indsats blandt frikirker og folkekirke. Planer om ansættelse af projektleder.

Filip Osmundsen er til daglig ungdomskonsulent i Luthersk Missions Børn og Unge.

Aldrig før har danske folke- og frikirker haft så meget fokus på det diakonale arbejde, som det sker i disse år. Nye tiltag og indsatser blomstrer, og i Aarhus har et nyt tværkirkeligt netværk netop set dagens lys.

Det er en bred vifte af folkekirker, frikirker og kirkelige organisationer i Aarhus, der har valgt at styrke det sociale arbejde via netværket ”Kirkernes sociale arbejde i Aarhus”.

Aarhus er en by med mange hjemløse og mange ensomme. Det gælder både blandt ældre og blandt de mange unge, der flytter til byen for at studere. Derfor ligger et diakonalt samarbejde lige til højrebenet.

Stort behov

– Vi fornemmer et kæmpe behov i byen. Vi har især en stor hjemløshed blandt unge og kvinder, og blandt de unge, der flytter til byen for at studere, kæmper mange med stor ensomhed, selv om de i det ydre virker velfungerende, siger cand.theol. Filip Osmundsen, der er formand for det nye netværk.

– De kirker og foreninger, der er med i samarbejdet, tilbyder hver især forskellig hjælp til udsatte borgere i Aarhus. Med det nye samarbejde vil vi gerne synliggøre og koordinere kirkernes sociale indsats i Aarhus, siger formanden.

Formålet er bl.a. at sørge for, at kræfterne bliver brugt bedst muligt – bl.a. ved at man kan trække på hinandens frivillige ildsjæle.

Netværket har sit udspring i Evangelisk Alliance i Aarhus, men er et selvstændigt netværk. I disse dage er man i færd med at ansætte en projektleder på deltid, som skal fungere som tovholder og være kontaktled til bl.a. kommunen.

Nogle af deltagerne i det nye netværk i Aarhus. Fra venstre netværkets formand Filip Osmundsen, LM, Linda Mortensen, LM Aarhus, Ruben Sortberg, Gadecaféen, Anne Walsøe, Aarhus Vineyard, Henrik Pahus, Aarhus Valgmenighed, Peter Worm Madsen, Christianskirken, Johane E. Larsen, IM og IKC, og Nathanaël Münch, Frelsens Hær i Aarhus.
Mange kirker med

Det kirkelige netværk består af Aarhus Valgmenighed, Citykirken, Christianskirken, Aarhus Vineyard, Frelsens Hær, Saralystkirken, SaralystFonden, Gadecaféen, Luthersk Mission i Aarhus, Bykirken, Internationalt Kristent Center, frikirken Haven og Indre Mission i Aarhus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi er åbne for, at andre kirker også kan komme med i netværket. Og vi vil også gerne samarbejde med fx Ældre Sagen og Dansk Røde Kors, siger Filip Osmundsen, der til daglig er ungdomskonsulent i Luthersk Missions Børn og Unge.

Netværket har valgt en styregruppe, der består af Anne Walsøe (Aarhus Vineyard), Dorthe Suell (Saralystkirken), Ruben Sortberg (Gadecafeen), Henrik Pahus (Aarhus Valgmenighed) og Filip Osmundsen. Det er meningen, at de skal mødes én gang om måneden for bl.a. at sætte nye tiltag i gang.

– Vi skal også drøfte, hvor behovet er størst lige nu og her, og hvordan vi fordeler de frivillige, så de kan hjælpe, når en anden kirke har behovet, siger Filip Osmundsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Netværket har fået tilsagn om støtte på cirka 330.000 kr. over tre år fra BorgFonden, der er en fond, som støtter initiativer i dansk kirkeliv.

Inspirationen er bl.a. hentet i Silkeborg, hvor ”Kirkernes sociale arbejde i Silkeborg” de seneste 5-6 år har eksisteret mellem otte kirker og menigheder og i samarbejde med Blå Kors.
Blå Kors bliver også samarbejdspartner for netværket i Aarhus.

Naturlig del af den kristne tro

I første omgang er fokus på hjemløse og misbrugere, praktisk hjælp og familienetværk, men Filip Osmundsen håber, at der bliver koblet flere fælles tiltag på hen ad vejen.

Bl.a. med tilbud om økonomisk rådgivning, hvor borgere med rod i økonomien tilbydes hjælp til Skat, RKI, Kommunen, kreditorer m.v. – som det sker i kirkenetværket i Silkeborg – og en fælles mad- og tøjuddeling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi ser diakoni, det at være i tjeneste for andre, som en fast integreret del af kirkens selvforståelse, og en naturlig del af den kristne tro, siger Filip Osmundsen.