Hvornår kommer Gog-krigen?

Stig Christensen

Af pastor emeritus Stig
Christensen, Sønderborg

Jeg er enig i Uffe Nissens kommentar i uge 9 til udtalelsen af den messianske pastor Claude Ezagouri om, at Gog krigen kan komme i morgen. Som Uffe N. påpeger ud fra Ezekiel 38 og 39, så skulle den krig komme, når det jødiske folk bor trygt i Israel.

I dagens Israel er der ikke megen tryghed med alle de fjender, som pønser på at ødelægge landet og folket.

Gog-krigen er kun omtalt et sted i Det Nye Testamente, nemlig Johannes Åbenbaring kap. 20 vers 8, som afslutning på 1000 årsriget, i hvilken periode der vil være fred og tryghed i Israel, men i slutningen af perioden vil Satan igen blive sluppet fri, og kampen vil afsluttes med, at Satan kastes i ildsøen, og dernæst, efter Dommedag, opretter Gud en ny himmel og en ny jord.

Et klassisk fortolkningsprincip er, at GT skal tolkes i lyset af NT, dvs. at der i NT er en klarere forståelse af Guds rige end i GT, hvilket tydeligst kommer til udtryk i Jesus Kristus. Et andet klassisk fortolkningsprincip er, at Bibelen fortolker sig selv, dvs. at Bibelen ikke kan fortolkes ud fra en almindelig menneskelig norm, men kun ud fra sit eget univers, hvilket skyldes det faktum, at Gud og Guds rige er fundamentalt anderledes end den skabte verden med det frafaldne menneske.

Jeg er enig i, at der kan komme en krig i morgen, men jeg mener altså ikke, at det er Gog krigen, men derimod den krig, som jeg i en kronik i Udfordringen i efteråret gjorde rede for. Når man tolker Johannes Åbenbaring kronologisk, så vil endetiden indeholde fire store perioder, hvor den første periode- seglperioden afsluttes med en krig, der omfatter en fjerdedel af verden(Johs. Åb. 6,8) hvilket skete i forbindelse med 1. og 2. Verdenskrig.

Den næste periode, Basunperioden, afsluttes med en endnu større krig, hvor en tredjedel af menneskene vil blive dræbt og udgangspunktet vil være omkring floden Eufrat (Johs.Å. 9,14-15) Krigen omkring Eufrat, der har bølget i næsten 40 år, vil være optakten til 3. verdenskrig.

Efter denne krig vil, som både GT og NT profeterer, det gamle jødiske tempel blive genopbygget (Johs.Å. kap.11) og dernæst vil der på et tidspunkt – vredesskåleperioden – komme en krig, som vil omfatte hele verden og kulminere med Harmagedon og Jesu genkomst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristus vil derefter ifølge Johs. Åb. oprette sit 1000 års rige, der vil afsluttes med Gog-krigen