Vejle: Foreningen ’Fremtid og Håb’ holder sit 17. årsmøde

Gadebørn i Tanzania får en bedre tilværelse gennem Fremtid og Håb.

Fremtid og Håb, der hjælper gadebørn i Sumbawanga i Tanzania, holder årsmøde i Gårslev ved Vejle den 7. april. Der er gudstjeneste i kirken klokken 10 efterfulgt af frokost og årsmøde.

Alle er velkomne til at høre nyt om arbejdet med gadebørnene og de udsatte familier i byen, som gennem Fremtid og Håbs to institutioner, Drop In Centeret og Bethania Childrens Village får en ny chance. Foreningen vil på årsmødet se tilbage på flere skelsættende begivenheder:

– Foreningen, hvis medstifter Ole Weber døde i januar efter lang tids sygdom, har sammen med de lokale myndigheder og 15 andre NGO’er startet et forebyggende program for udsatte familier med midler fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Der arbejdes også p.t. på at intensivere eget landbrug på Bethania Childrens Village, fortæller formand Peter Sjursen.

Ved årsmødet er der nyvalg til bestyrelsen, da Brian Mortensen og Peter Sjursen (nuv. formand) begge udtræder af bestyrelsen. Således skal den nye bestyrelse også vælge ny formand.
På årsmødet kan man også få information om en kombineret turist- og volontørtur til Sumbawanga, som finder sted i uge 42 i dette efterår.

Fremtid og Håb har 500 medlemmer, og det organisatoriske arbejde i Danmark drives alene af frivillige kræfter. Lige nu søger foreningen seniorvolontører, der vil rejse til Tanzania og give en hånd med i arbejdet på børnehjemmene. Målet her er at give børnene en fremtid ved at give dem en uddannelse, lade dem vokse op i et trygt og omsorgsfuldt miljø og give dem et kendskab til kristendommen.