Riskær: Folkekirken skal ikke bare være ceremonianstalt

Klaus Riskær Pedersen, som har stiftet sit eget parti, opfordrer i en kronik i Kristeligt Dagblad til, at man gentænker folkekirken.

Med henvisning til folkekirkens faldende medlemstal – og medlemmernes skelnen mellem tro og virkelighed – advarer Riskær mod ateismens fremmarch. Men denne udvikling bremses ikke af, at kirken agerer festarrangør, ceremonimester eller kustode.

I stedet bør kirken genopfinde sin rolle som formidler af kristne livsværdier, social indsats og ”den moral, der ligger bag det kristne livssyn,” skriver Klaus Riskær Pedersen i kronikken den 25. april.