Amy brugte kundskabsgaven i Men’s Aglow

Mange blev helbredt på mandemøde i Men’s Aglow, der afsluttede en mødeturne for den unge Texas-kvinde, der har fået Danmark på hjerte.

Der var fuldt hus i Café Morgenstjernen, da Men’s Aglow lørdag holdt brunch med Amy Lee Kemp fra Texas som taler.

Amy begyndte sin prædiken med en lang række kundskabsord til de tilstedeværende om sygdomme, som hun enten mærkede på sin egen krop eller som hun fik åbenbaret på overnaturlig måde. Også hendes medhjælper Coleen havde kundskabsord om specifikke sygdomme.

Det var kundskabsord om bestemte hjertelidelser, hjerte-blokade, smerter i rygsøjlen, gigt, prostata, diskussmerter, demens, lændesmerter, m.m. Amy bad personen med den pågældende sygdom om at give sig til kende, og bad derefter for den syge.

– Når du rejser dig, bekender du, at du tager imod helbredelsen, siger hun. – Prøv at gøre det, du ikke kunne før.

– Der sker noget, når vi begynder at tilbede Jesus. Han kommer midt i vores tilbedelse. Han kommer til stede, han kan ikke lade være, fordi han er helbreder og udfrier. Han bar vores smerter.

Jesus er bare så rar… Flere kunne fortælle om, at de oplevede en helbredelse.
Amy Lee Kemp har i de forløbne to uger gæstet en række Aglow-møder. (Se omtale her.)

Hold fast ved din tro på Gud med stort G

På dette sidste møde prædikede hun om Daniels venner, Shadrak, Meshak og Abed-Nego, der blev kastet i ildovnen, fordi de ikke ville bøje sig for Nebukadnezars gudestatue i Babylon, men kun ville tilbede Bibelens Gud.

Beretningen findes i Daniels bog, og Amy hæftede sig ved, at Gud staves med henholdsvis stort og småt, når der var tale om Daniels Gud og gud som et begreb i almindelighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selv om de tre mænd blev kastet i ildovnen, rørte flammerne og heden dem ikke, og deres mirakuløse overlevelse fik kong Nebukadnezar til i stedet at udstede et dekret om, at ingen måtte sige noget dårligt om den Gud, der havde reddet dem.

”For ingen gud kan gribe ind og frelse, som denne Gud har gjort!”

– Når vi sætter vores lid til Gud, med stort G, vil han redde os. Det har Jesus lovet. Men han gør det måske ikke på det tidspunkt, som vi ville ønske. Her skete det først i ildovnen – men derved blev det et større vidnesbyrd for de andre mennesker, forklarede Amy.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hun opfordrede mændene til at holde fast i troen, når de blev pressede til at acceptere verdens normer, for derigennem ville de selv blive reddet og de ville være et vidnesbyrd for andre.

Kundskabsord og -følelser

Om de kundskabsord, hun får, forklarede Amy bagefter til Udfordringen, at det havde udviklet sig. Nogle gange hører jeg ord, andre gange føler jeg en smerte i kroppen. Så véd jeg, at Gud gør noget – ikke blot, at han vil gøre det, men at han er i gang. Derfor beder jeg de syge om at give sig til kende og vise, at de tager imod.

– Er det vigtigt, at vi tager imod?
– Ja, hvis jeg har en gave til dig, men du ikke vil tage imod den, kan du så nyde den?
Sådan er det også med Guds gaver. Vi må tage imod i tro.

– Det er åbenbart vanskeligt for nogle at forstå…?
– Det skyldes nok, at det ikke er blevet forkyndt ret meget. Når vi rigtig forstår, at Gud vil give os alt godt, så kan vi også tage imod det hjemme hos os selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvordan fik du selv gaven til at komme med kundskabsord?
– Første gang, jeg oplevede det, stod jeg foran en kvinde og mærkede et stærkt jag af smerte.
Jeg forstod det ikke, for jeg fejlede ikke noget. Men smerten blev stærkere, og jeg spurgte kvinden: ”Har du en smerte i dette område af kroppen?”
Ja, sagde hun, og så forstod jeg, hvad der skete.

”Jeg tror, at Gud helbreder dig nu,” sagde jeg. Og hun udbrød: ”Det er væk!”
Jeg lærer gennem at vandre med Helligånden. Det er Hans gaver. Jeg forløser bare det, som Han gør. Se ikke på mig, jeg kan ikke gøre noget for dig.

Djævelen stjæler, dræber og ødelægger

– Hvad er det så, der sker, når nogle mennesker virkelig bliver helbredt, men senere mister deres helbredelse igen?
– Jeg tror, det er det samme, som når vi bliver født på ny (kommer til tro). Fjenden vil forsøge at tage troen fra os igen. Han vil sige: ”Du er slet ikke frelst.” Han vil pege på, at du ikke har forbedret dig, og han vil forsøge at overbevise dig om, at du slet ikke har modtaget gaven fra Gud.

– Men ”den retfærdige skal vandre i tro”, siger Bibelen. Så vi må afvise fjenden og sige: ”Nej, jeg HAR modtaget frelsens gave, for det siger Guds ord. Jeg er født på ny. Jeg er frelst.”
Jesus siger, at Djævelen kun kommer for at stjæle, dræbe og ødelægge. Han forsøger at stjæle alt det, som Gud vil give os. Så når vi mærker tvivlen, er det som regel djævelen, der forsøger at stjæle noget fra os – og det gælder også helbredelse.

Søge visdom

– Når der er noget, vi ikke forstår, må være villige til at spørge en anden kristen. Vi må lade os undervise af Guds ord. Vi har brug for visdom, brug for kundskab. I Bibelen står der: Mit folk går til på grund af mangel på kundskab. (Hoseas 4:6).

– Vi har brug for kundskab for at kunne holde stand – ligesom Daniels venner. Vi må vide, at Gud er i stand til at hjælpe os. Vi har alle brug for hjælp fra Herren.
Vi kan ikke bare blive fornærmede over ikke at få det, vi beder om. Vi må søge visdom og forstå.