Forskel på Profetens embede i gammel og ny testamente – kort fortalt!

Af Pernille Liland Leder af Nordic Prophetic Network

”Han skal blive større, jeg skal blive mindre”.

Johannes Døber udtaler disse kendte ord om sin egen tjeneste (Joh 3:30), som den sidste af de gammeltestamentlige profeter, idet han endelig ser Jesus træde frem som verdens Frelser.

Bruden (Guds folk) havde nu fået sin brudgom i favn, og dermed var Johannes’, og alle de foregående profeters tjeneste, fuldkommen, de, som vel at mærke, profeterede om Hans første komme!

Profeterne havde gennem tidligere generationer set frem til løfttet om Messias’ komme; Han som skulle befri Guds folk fra deres fjender, give dem et hjerte af kød og tage alle deres sygdomme og lidelser på sig… hvilket mysterium det havde været – men ét fuld af håb!

Johannes Døber havde trofast profeteret under den gamle pagts tjeneste, om konsekvenser og dom ved et uomvendt hjerte. Dette blev nu bragt til ende ved Jesu komme!

Ingen skulle mere iklæde sig sæk og aske, for at nøde Herrens tilgivelse. For Lammet, som bærer hele verdens synd, var kommet, og Johannes pegede stolt på Jesus – DÉR ER HAN!

Embedet har skiftet fokus

Profetens embede ophører dog ikke ved Johannes Døber, jobbeskrivelsen skifter blot karakter. De 5 tjenestegaver, som Jesus giver til kirkens fortsatte etablering, efter sin himmelfart, apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere, (Ef 4:11), – bygger nu i samarbejde Guds hus, med Jesus selv (Hans lære og gerning) som hovedhjørnesten.

Profetens job, sammen med de andre 4, består derfor primært i at udruste ALLE de hellige til tjenesten i genoprettelsen af Guds Rige på jord, som det sker i Himlen.

Og profetiens essens – er fortsat at høre og videregive Guds hjerte, vilje og planer, selvom budskabet nu har skiftet fokus 180 grader.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For når gammeltestamentlig tjeneste handlede om syndserkendelse og renselse af krop og samvittighed FØR man kunne møde Kongen og opnå Hans velbehag, så handler den NYE pagts tjeneste om Brudgommens renselse af sin brud, ved sin egen død på et kors.

Hans hjerte, vilje og planer er nu, at føre hende frem som allerede retfærdig og ren, en hel NY skabning for sit ansigt!

Profeti handler derfor ikke længere først om omvendelse fra synd, men om genoprettelse af ret identitet og tilhørsforhold!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi blev flyttet fra mørkets rige over i lyset. Og det er nu Guds godhed (den nye pagt og åbenbaringen heraf), som leder os til sand omvendelse!

Gud taler stadig

Imens evangelisterne lærer os at blive ”menneskefiskere”, så lærer profeterne os at høre og skelne Guds stemme klart, så vi kan vokse i en sund relationen med vores Gud og hinanden; at vælge det gode og afsky det onde!

For afgudsdyrkelsen af denne verdens gud mister sin kraft, når profeterne holder fokus på målet – vores sjæles frelse gennem et helligt og overgivet liv i forsoningen med Frelseren, indtil Han kommer igen.