Et stærkt kunstnerisk vidnesbyrd

Som ung levede Elin Quist i en hashtåge og var på stesolider og alkohol. Hun var maniodepressiv og havde en angstneurose og forsøgte at tage sit eget liv…

I otte måneder boede hun i San Fransico i USA. Her oplevede hun ikke den drømmeverden, som mange hippier søgte, men en dyb afmagt og depression.

Hun led af angst, menneskefrygt, mindreværdsfølelse, ensomhed, tvangstanker og selvmordstanker.

– Jeg var i min fortvivlelse begyndt at spekulere på, om der var en Gud. Jeg spurgte Ham, om Han var der, og hvis Han var, måtte Han virkelig godt vise mig det nu! fortæller hun.

– Kort tid efter begyndte der at ske nogle underlige ting. En dag, hvor jeg lå på bagsædet i en bil efter en strandtur og kikkede op i den skyfri blå sommerhimmel, så jeg pludselig et smukt mandsansigt i fine brunlige farver – ikke helt virkeligt, mere todimensionelt og utydeligt, som om det var et billede. Pludselig og med en kæmpe fart susede det nedad, så det til sidst stod helt lavt på himlen over mig.Sådan blev det stående et øjeblik, hvorefter det forsvandt.Så skete det samme en gang til… dybt underligt og meget fascinerende!

Men dæmonerne viser sig også. Hun bliver indlagt på den lukkede afdeling med en angstpsykose. Hun får som 26-årig en diagnose som maniodepressiv.

Men da hun kommer tilbage til Gud, oplever hun trygheden ved Jesu nærvær. Hendes liv begynder at ændre sig. Og hun har nu i årtier levet uden nervemedicin.

Gennem sine malerier viser hun sine oplevelser og de åndelige syner, hun har haft undervejs. Hun maler videre på de samme billeder i adskillige år. Det er som regel meget store billeder med masser af detaljer, som kan være svære at tolke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De store malerier fylder godt i Elin Quists lejlighedpå Frederiksberg.
Flot kunstbog

Men nu har hun udgivet en stor flot kunstbog i stort format og farver med mange af sine malerier. Og her har hun så ledsaget billederne med en beskrivelse af hvert maleri og derefter en refleksion, hvor hun deler ud af sine egne erfaringer. Endelig er der også ord fra Bibelen, som passer til det enkelte maleri. Og Ord til eftertanke.

Undervejs i den 272 sider store bog har hun – med sit eget udtryk – ”forsøgt at udpensle mit budskab om Guds Skaberværk og alt det, han har sat i gang for os mennesker på jorden”.

Hun har opdaget, at ”hovedvejen til Himlen går gennem Jesus”. Og efter at have vandret sammen med Ham i mange år, føler hun, at hun skal forsøge at give sin erfaring af Guds kærlighed videre, så andre også kan tro.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hendes vision er, at billederne skal bevares samlet og udstilles omkring et springvand, ligesom hun så i et syn for mange år siden i USA. Indtil videre er malerierne i hendes lejlighed på Rolfsvej på Frederiksberg.

Selv om detaljerne bliver noget små, når store malerier gengives i bogform, kan man sagtens få noget ud af billederne. Men man må give sig god tid til at studere de mange symbolske detaljer.

 

Brug kærligheden i dine relationer

Afsnit fra Elin Quists bog ”Hovedvejen til Himlen”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus sidder med en mor og hendes børn. Det er mig og mine børn. Det mindste barn er mit abortbarn. Det ser ud, som om barnet får en snak med Jesus om kærligheden, da han bliver optaget af at kigge på hjertet på Jesus’ kappe.

De sidder faretruende tæt på kanten ned til Dødsriget, men Herren Jesus Kristus, Kongen, passer på dem. Under dem er mennesker i fangeskab i mørket. Men det ser ud, som om det stadig er muligt at vende om og gå op til korset, hvor mange er på vej op til.

De bliver helt rene og får hvidt tøj på og kan nu gå ind i det himmelske – op til Gud. Jeg er sikker på, at vores abortbørn lever nu, hos Jesus, i Himlen, hvor vi kan møde dem og leve sammen – og da for evigt.

REFLEKSION

Jeg tror, at størstedelen af verdens uorden og konflikter som udgangspunkt skyldes, at Djævelen er hos os og blander sig. Hans ønske og mål er at ødelægge alt – især relationer mellem mennesker! Han er medvirkende til, at man kommer til at fortabe sig i negative følelser og handlemåder, så man har svært ved eller ikke kan finde ud af at være sammen.

Mange mennesker er kommet langt væk fra det ægte, som er det, Gud siger til os. Kun Guds vejledning kan få relationerne til virkelig at lykkes, og man må hver især gøre sin del også. Men på trods af at man godt ved, hvad der er rigtigt at gøre, kan man alligevel ikke altid finde ud af det.

Det kræver nemlig både Guds hjælp, Hans karaktertræk i os, kærlighed og barmhjertighed til andre og en indgriben i os, for at man helt kan og vil det. Det kræver også, at man er hurtig til at ’se’ og afsløre ’det onde’ – Den Ondes, Satans, påvirkning på en.

Når man ikke kan elske hinanden betingelsesløst eller måske ikke ønsker det, som Gud ønsker, så er det et problem, man først og fremmest har med Gud – og egentlig ikke med hinanden. Gud siger, at mennesker skal elske hinanden – men Ham først. Det kan være svært, men man kan bede Ham om at give en den kærlighed, der skal til, til den man lige nu står overfor at skulle møde eller være sammen med.

Når vi bliver i kærligheden fra Gud, så bliver Gud også i os. Når man kan møde hinanden med et åbent og imødekommende kærligt og fredfyldt sind uden forbehold – som et rent, hvidt stykke papir, der bare venter på, at nogen skriver noget godt på det – så er det, som det skal være i Guds øjne og til glæde for alle!

Det er meget værdifuldt med gode familiebånd og relationer i en alt for travl og overfladisk verden. Måske går det mere op for én, jo ældre man bliver. Hvis man ingen familie har, må man finde andre gode, varme og kærlige relationer og venskaber. Sådan er det, fordi vi er skabt i Guds kærlighed – og kun i kærlighed kan mennesket trives og have det godt. Sådan har Gud skabt os og bestemt, at Hans skaberværk skal være. Desværre er det så også i familierelationer, at der kan opstå mest splid – og det er så langt fra det, som Gud ønsker. Men jeg tror på, at det kan ændres.

Hvis man forstår vigtigheden af at have det trygt og godt med hinanden i familierne, er der håb. Med hjælp fra Gud og villighed til at se sine egne fejl, kan alt lade sig gøre. Gud kan ændre det negative i vores relationer og gøre det muligt, som for os virker umuligt.

Gud siger, at vi bliver nødt til at få bragt relationerne i orden og bede om undslkyldning og forsoning. Den måde, som vi som mennesker ofte behandler hinanden på, er ofte ikke god nok, og det er ikke i orden. Men man kan godt tage en bevidst beslutning om at ville behandle andre godt!

Hvor ofte oplever mennesker ikke dét at blive ignoreret, undgået og regnet for betydningsløs, værdiløs og uinteressant? Det gør ondt i enhver, der oplever det, men vi kan ændre på det med den gode opførsel, i bevidst kærlighed til andre. Og der er ikke noget, Gud hellere vil end at give os den kærlighed, ved Helligånden, til at elske alle mennesker og os selv.

Hvis man holder sig tilbage med at være åben og imødekommende, vil andre højst sandsynligt også holde sig tilbage – i lukkethed. Hvis man føler sig ignoreret eller afvist, vil man almindeligvis selv gøre det samme overfor den anden – om end ubevidst. Jeg kom af med min menneskefrygt, fordi jeg ved, at hvis man ringeagter og ser på med hånen og foragter og dømmer et andet menneske, har man et problem med Gud.

På den måde kan man bedre slippe frygten for, hvad andre tænker og siger om en. Og skal selvfølgelig selv blive i kærligheden til Gud og til sine medmennesker og lære at afvise dårlige tanker og følelser, som i bund og grund kommer fra Den Onde. Dette var en lang proces for mig, men det gjorde, at jeg kunne komme af med min menneskefrygt.

Jeg har læst en vidunderlig historie om en dreng med autisme. Drengen talte ikke. Men fordi han var kristen, havde han et stærkt indre liv med Gud, som han dagen igennem talte med. Han bad uafbrudt for mennesker omkring sig – også for dem, som mobbede ham og gjorde nar af ham.

Lad de små børn komme til mig. Maleri af Elin Quist 1999-2018.
ORD TIL EFTERTANKE

Du må blive ved med at bede Gud om hjælp og vejledning i alle ting – helt ned i de mindste detaljer, i hverdagen, så du med Hans hjælp og sammen med Ham kan blive bedre til at gøre det rigtige, på Guds måde og efter Hans ord. Du vil da uden problemer kunne tilgive de mennesker, som har skufet dig igennem årene. Den nye kærlighed, som kommer fra Helligånden, vil hjælpe dig med at tilgive og elske alle, som du selv er blevet tilgivet og elsket betingelsesløst af Gud. Jesus elsker alle.

ORD FRA BIBELEN

”Tilgiv, så skal I få tilgivelse” (Luk 6,37)

”Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet
os det evige liv, og det liv er i Hans søn.
Den, der har Sønnen, har livet; den, der
ikke har Guds Søn, har ikke livet.”
(1 Johs 5,11-12)

”Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden er
i den Ondes vold. Men vi ved, at Guds søn
er kommet, og at han har givet os forstand,
så vi kan kende ham, som er den Sande; og
vi er i den Sande, i Hans søn, Jesus Kristus.
Han er den sande Gud og det evige liv.”
(1 Johs 5,19-20)

”Hvis nogen siger: ’Jeg elsker Gud’, men
hader sin broder, er han en løgner; for den,
der ikke elsker sin broder, som han har
set, kan ikke elske Gud, som han ikke har
set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der
elsker Gud, skal også elske sin broder.”
(1. Johs 4, 20-21)