Kære Læser! Nu gælder det Julens Udfordring!

Denne gang får du en helt speciel Udfordringen.
Inden i de aktuelle sider fra denne uge, har vi nemlig pakket den juleavis, som vi trykker i stort oplag i næste uge.

Enkelte annoncer vil være udskiftet med dem, der har bestilt til uge 49. Der kan ske mindre forbedringer i tekst og layout.

Julens Udfordring

– er en udadvendt juleavis, som er beregnet til at dele ud til venner, naboer eller en hel bydel. Formålet er at minde os alle sammen om, hvad julen egentlig handler om.

Ofte forbigår de store medier nemlig, hvad julen oprindeligt og egentligt handler om.
I forvejen fylder den kommercielle del af julen alt for meget. Og i år har IKEA endda markeret sig på en negativ måde ved at annoncere for ”vinterfest” i stedet for jul.

Hvad enten dette gøres for at tage hensyn til muslimerne eller ateisterne, er det en misforstået politisk-korrekthed, som ikke hører hjemme i et land, hvor 4.339.511 danskere (74,7 pct.) er medlem af folkekirken.

De allerfleste muslimer har slet ikke noget imod, at de kristne fejrer Jesus i julen. Faktisk er Jesus Kristus – Isa Almasihu – omtalt meget respektfuldt i Koranen som den Messias, der skal komme for at dømme jorden. Så lad ikke din vrede over IKEA gå ud over muslimerne, som ateisterne ofte bruger som skalkeskjul for at fjerne kristendommen fra samfundet.

Men netop på grund af den slags religionsforskrækkelse, er det vigtigt, at du og jeg markerer, at vi holder jul for at fejre og markere det fantastiske, der skete julenat, da Jesus blev født.

Alene på grund af Jesus kan vi – selv om vi er fejlfyldte og mislykkede mennesker – få tilgivelse og blive velsignet og genoprettet her og nu – og frem for alt blive frelst til det evige, himmelske, uendelige liv, som følger efter døden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det kan ikke overvurderes. Det er vigtigere end alt andet.
Uden Jesus Kristus er vi mennesker fortabte.

Derfor får du juleavisen nu

Der er flere formål med, at vi allerede nu lægger juleavisen ind denne uges avis:

1) Så kan du se, hvordan den bliver
Der er altid nogen, som vil vente og se avisen, før de bestiller. Det vil sige, at vi må trykke i blinde. Og så trykker vi måske for mange, eller der mangler måske aviser, når de tvivlende endelig beslutter sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nu kan du se juleavisen og bestille det antal, du kan bruge.
Bedst er det jo, når man i en menighed eller en bibelkreds bliver enige om at dele et større antal juleaviser ud.
Det er både en let og effektiv form for mission.
Det er efterhånden sjældent for mange menigheder at tænke ud af boksen – ud af kirken – på dem udenfor.

Her er chancen! Brug dog julens anledning!

2) Så kan du give næste uges avis til én bestemt.
Desværre véd vi jo godt, at det kun er en lille del af Udfordringens læsere, der normalt får sig taget sammen til at dele avisen ud til deres medmennesker.

Men her er så i det mindste én ekstra avis, som du kan give videre til én udvalgt person eller en familie, når Julens Udfordring i næste uge kommer igen.

3. Så kan du begynde at bede.
Som kristne véd vi, at intet fremstød lykkes uden bøn. Hvis Herren ikke bygger huset er bygmestrenes arbejde forgæves.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor vil vi opfordre alle læsere til at bede for:
– At Jesus bliver centrum i julen igen.
– At Julens Udfordringen når frem til de søgende.

PS: Bestil det antal juleaviser, du ønsker på Hosianna.dk – og gør det venligst nu og senest tirsdag, da vi trykker om onsdagen. Se Juleavisen – klik her.