Hvorfor er der så mange syge?

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

På en af de få sommercamps, der blev gennemført, skulle jeg holde et oplæg om helbredelse – for både fysiske og psykiske lidelser.

Efterhånden har jeg og mange andre været vidne til så mange fysiske helbredelser ved bøn, at vi ikke er i tvivl om, at Gud kan helbrede alt. Alligevel tror vi ofte, at de psykiske lidelser er undtaget.

Jeg satte mig derfor grundigt ind i emnet og blev noget overrasket over, hvor mange af os danskere, der lider af psykiske lidelser. Og det er endda kun de registrerede…

  • Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom.
  • Det gælder især angst, depression og skizofreni.
  • Hver tiende dansker (580.000) har en psykisk sygdom.
  • Hver tredje dansker får en psykiatrisk diagnose.
  • 25 % af almene lægers tid vedrører psykiske lidelser.
  • 78 % af de socialt udsatte lider af en psykisk sygdom.
  • Halvdelen af de psykisk syge får lidelsen inden 14-års alderen, – og 75 % inden 24 års alderen…
  • Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end den øvrige befolkning.
  • En væsentlig forklaring er hjertekarsygdomme, sukkersyge og overvægt, der forekommer hyppigere hos psykiatriske patienter.

(Kilde: Projekt Sikker Psykiatri)

Vi er både krop, sjæl og ånd

Mange psykiatere, psykologer, psykoterapeuter og andre terapeuter gør deres bedste for at hjælpe psykisk syge mennesker. Og i nogle tilfælde kan de heldigvis også hjælpe på symptomerne. Men ofte kan de ikke løse det grundlæggende problem – for det har ofte en åndelig rod.

Enten hos den enkelte – eller i samfundet.

Det er her troen på Jesus Kristus giver os en mulighed for at vinde en ellers håbløs kamp. Det er derfor vigtigt, at vi lærer at bruge troen i praksis.

For mange kristne er troen nemlig blevet en teoretisk samling fraser. Når vi så bliver syge eller har andre problemer, bruger vi ikke troen i praksis, men søger løsningen alle mulige andre steder.
Men Gud, som har skabt os og gjort hver enkelt af os til en levende sjæl, som der står i skabelsesberetningen (1. Mosebog 2,7), dén Gud er også i stand til at helbrede sjælen/psyken, ligesom han kan helbrede kroppen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og det er Guds gode vilje, at din sjæl skal have det godt.

Jesus siger faktisk, at der ikke er noget, der er vigtigere end din sjæl: ”Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl?” (Matt. 16,26)

Ordet ”sjæl” får ofte en religiøs betoning, så vi ikke rigtig kan forbinde sjælen med det moderne liv og sprog.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men Paulus oversætter det hebræiske ord for en levende sjæl (nephesh) med det græske ord psychikos i 1. Kor. 15,45. Dvs. at Paulus faktisk forklarer sjæl med psyke.

Så når Bibelen taler om sjælen, så handler det om din psyke. Din personlighed. Og ifølge Jesus er din sjæl udødelig. Når du dør, vil din sjæl leve videre i evigheden.

Derfor skal vi heller ikke overlade vores sjæl/psyke til hvem som helst. Og vi skal holde os fra det onde og det okkulte, hvor falske ånder får adgang til vores sjæl.

Vi skal heller ikke lukke op for dårlige ånder ved at lade bitterhed, vrede eller andre ”uskyldige” synder få lov at indtage sjælen. Den slags kan faktisk gøre os fysisk syge. Men det værste er, at vi risikerer at sjælen går fortabt…


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor gælder det om at få ryddet op i sjælen. Ofte har vi brug for andres bevidste forbøn. Selv i pæne kristne kan en falsk eller uren ånd have fået adgang.

Men i Jesus-navnets autoritet kan vi overvinde både de fysiske, psykiske og åndelige plager. Og få det godt igen.