Kometer blev set som varsler

Betyder det noget, at en komet farer hen over himlen med en ildhale efter sig? I tidligere tider opfattede man det ofte som et varsel om noget dårligt, når en meteor viste sig. I moderne tid betragtes den slags som helt tilfældige fænomener. Men er de altid det…?.

Frem til den 12. juli kan den nyopdagede komet Neowise ses fra Danmark om natten. Den ses mod nordøst i retning af stjernen Capella, den tredjeklareste stjerne på den nordlige halvkugle, som findes i stjernebilledet Kusken.

Og igen fra den 20. til 25. juli vil den passere under stjernebilledet Karlsvognen længere vestpå.

Kometer adskiller sig fra stjerner, planeter og asteroider ved at de har en hale af oplyst støv og is efter sig. Det skyldes, at de bevæger sig i en bane om solen, og at lyset fra solen oplyser halen af støv og is.

Kometer kommer ret pludseligt og forsvinder igen efter nogen tid. Kometer kan i værste fald komme ind i jordens baner og derved styrte ned. Og det er formentlig sket flere gange.

Meteoren Neowise optaget med en iPhone11 natten før mandag den 13.7.2020 kl. 2 i retning NV 68 grader fra Christiansfeld, Danmark. (Foto: Henri Nissen.)

Meteorer udløste måske Syndfloden

En anden form for himmellegemer er metorer. Også kaldet stjerneskud. Dem styrter der ofte nogle ned af, men de er som regel ret små, og når de brænder ved kontakt med jordens atmosfære lyser de op – som et stjerneskud.

Nogle meteorer kan dog være meget store og skabe stor skade. Ifølge den konventionelle videnskabs teorier blev dinosaurerne udryddet for 65 mio. år siden, da en stor meteor (et stjerneskud) styrtede ned i Chicxulub, Mexico. Men disse tidsansættelser bygger altid på teorier. Der er også spor efter større og mindre meteorer, som er styrtet ned andre steder. Fx findes der et stort hul i nærheden af Mt Ararat, hvor en meteor styrtede ned for godt 100 år siden. Se herunder.

Meteor krater på 25 meter i diameter efter et nedslag i forrige århundrede nærheden af Mt Ararat, Tyrkiet.
På de indre sider af meteorkrateret kan man se, hvordan meteoren har sprængt sig vej ned gennem jord og sten.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

 

Den amerikanske videnskabsmand Velikovsky mente, at den Syndflod, der i 1. Mosebog kap. 6-9 omtales i forbindelse med Noahs Ark, opstod ved at meteorer ramte jorden. Dr. Velikovsky henviste bl.a. til en jødisk rabiner, der to århundreder før Kristus skrev, at ”To meteorer rev sig løs fra Saturn og medførte Syndfloden.” (Se mere i bogen “Noahs Ark. Historien og Det Store Fund.” Kap. 31: Meteorregn før Syndfloden.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Varsler er som regel overtro

Men tilbage til kometen Neowise, som bevæger sig hen over himlen. Den menes at være ca. 5 km stor, men den er heldigvis så langt fra jordens bane, at den ikke vil styrte ned. Skete det, ville det nemlig betyde enorme katastrofer og måske udslettelse af alt liv på jorden.

Til alle tider har mennesker betragtet kometer som varsler – og som regel et varsel om noget ondt, som fx krige og katastrofer. Kometer er dog også taget som varsler om nye konger. Ofte er der sket særlige begivenheder, efter at kometer har vist sig, men man kan naturligvis ikke derfra slutte, at de har noget med hinanden at gør. Og da der hele tiden sker store begivenheder i verden, vil der altid være en begivenhed, man kan knytte kometen til.

Ifølge Bibelen bruger Gud dog nogle gange “tegn i sol og måne” til  at markere noget skelsættende. Det skete især i forbindelse med Jesus’ fødsel. Her berettes om en stor stjerne, der viste sig flere gange – og på den måde ledte stjernen magier (astrologer) fra Østen til Jerusalem, fordi de havde set stjernen i et stjernebillede, de forbandt med Judas stamme (og dermed Jerusalem). Det har formentlig været stjernebilledet Løven (Judas Løve).

I moderne tid har man ved computergrafik kunne dreje stjernehimlen tilbage til Jesu tid og fundet ud af, at der faktisk skete en meget mærkelig konjunktion af planeterne Jupiter (Kongernes konge) og Venus (den store gudindestjerne) sammen med fixstjernen Regulus i Løvens stjernebillede. Denne konjunktion, hvor planeterne fra jorden har set ud som om de stod meget tæt sammen, har fra jorden set ud som én mægtig stor stjerne, der pludselig lyste meget klart. Tilmed foretog en af planeterne en sløjfeformet bevægelse i sin bane – og så ud til at stå stille. Det har vakt datidens astrologers store interesse.

Så Betlehemsstjernen er ikke bare en god historie – den var der.  (Læs mere om dette i bogen “Jesus i Stjernerne“.)

Tegn på verdens afslutning

Jesus forudsagde også “tegn i sol og måne” i de sidste tider af verdenshistorien før hans genkomst:

“Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. (Tsunamier?)
Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. (Klima-forandringer?)

Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.

Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” (Lukasevangeliet kap. 21:25-28.)

Ifølge evangelisten Mattæus siger Jesus også:

“Efter den tids frygtelige trængsler vil solen pludselig blive formørket og månen holde op med at skinne. Stjernerne vil falde ned fra deres positioner og himlens kræfter komme ud af balance. Tegnet på Menneskesønnens komme vil derefter vise sig på himlen, og alle jordens folkeslag vil jamre højlydt, når de ser Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.” (Matt. 24,29-30 Bibelen på hverdagsdansk)

Det, der her beskrives, er de begivenheder i himmelrummet der vil gå forud, før Jesus Kristus vender tilbage – og denne gang ikke som et lille svagt barn – men med kraft og herlighed som universets hersker. Han vil dømme os mennesker på jorden efter vores gerninger – og efter, om vi har troet på ham.

Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil blive dømt. (Markus evangeliet 16,16)

Der har i det sidste århundrede været mange tegn på, at vi nærmer os denne afslutning af verdenshistorien.

Først og fremmest er jødernes tilbagevenden til Palæstina og genoprettelsen af staten Israel i 1948 et stort tegn, som er profeteret i Bibelen årtusinder før. Og der er også mange andre profetier fra Bibelen, som er gået i opfyldelse.

Når det gælder tegnene på himlen, så bemærkede særligt interesserede, at der i det jødiske sabbatsår 1914-15 skete fire på hinanden følgende måneformørkelser og en solformørkelse, som alle faldt på jødiske helligdage…!

Læs mere om dette her.

PYT! eller lyt…

Når det gælder kometen Neowise behøver den ikke have nogen betydning. Da jeg havde taget billedet af kometen kl. 2 om natten gik jeg ind for at lave en varm kop kakao. I halvmørket tog jeg et krus, som jeg ellers sjældent bruger. Og det slog mig, at der på dette krus netop stod PYT. Det var mit PYT-krus, som minder mig om ikke at bekymre mig for meget for alt muligt.

Jesus opfordrede faktisk til, at hans efterfølgere ikke skulle bekymre sig. (Matt. 6, 25-34)

Men ligesom andre store begivenheder, som fx den mærkelige Corona-virus og nedlukningen af samfundet i store dele af verden, kan kometen jo minde os om, at vi slet ikke er herrer over universet eller naturkræfterne.

Som kristne tror vi, at der er en Gud, som har al magt. Og det giver tryghed. I en periode Gud ifølge Bibelen ladet menneskene have en fri vilje til at gøre, som de selv vil. Til at vælge mellem godt og ondt. Og det kan se ud til, at vi benytter vores frihed til at ødelægge jordkloden og skabe et helvede på jord. Men denne tidsalder fortsætter ikke i det uendelige. Bibelen beskriver, at der er en begyndelse og en afslutning. Og Jesus siger i citatet fra før: “Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.”

For efter dette liv følger det evige liv. Her bliver det afgørende, hvad vi har valgt her i livet.

Læs mere om dette i tema-avisen Livet efter Livet.

Bestil Livet efter Livet her.