Fire ’grundtvigianere’ stiller op til bispevalget i Helsingør Stift

Provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen, teologisk konsulent og sognepræst i Nødebo og Gadevang Kirker Eva Holmegaard Larsen, provst i Gentofte Peter Birch, samt sognepræst ved Bellahøj-Utterslev i København Asser Skude stiller op til bispevalget i Helsingør efter Lise-Lotte Rebel, der går på pension fra januar.

Provst Ulla Thorbjørn Hansen er ledende beredskabspræst i Region Sjælland, bestyrelsesformand i Slagelse Kloster og leder af det Nationale Forum for Beredskabspræster. Hun er en af dem, der overbringer dødsbud, hvilket hun skriver om i bogen ’Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald´. Hun er cand.theol. og har en Master i Sjælesorg, ledelse og krisehåndtering fra Københavns Universitet.

Eva Holmegaard Larsen er provst i Slagelse og blev i 2017 udnævnt som teologisk konsulent efter Marianne Garden. Provsten er samtidig ansat halvtids som sognepræst i Nødebo og Gadevang Kirker. Som konsulent har hun ansvar for at arrangere efteruddannelse for præster. Teologi er dog også for lægfolk, og menighedsrådsmøder skal handle om andet end mursten og budgetter, mener hun.

Provst i Gentofte Peter Birch er sognepræst i Hellerup Kirke og formand for Provsteforeningen. Han har været kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad og forlagschef for Bibelselskabet. I tidligere interviews har Peter Birch erklæret sig som tilhænger af, at folkekirken bruger nye former som spaghetti-fudstjenester og drop-in-dåb i formidlingen af evangeliet.

Sognepræst ved Bellahøj-Utterslev i København Asser Skude er teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Han har tidligere været vikarpræst i Sømandskirken i Rotterdam og vikarpræst i sømandskirken i London fra 1996. Som præst i Danmark siden 1997 har han haft fokus på hjemløse, og har engageret sig i events til fordel for bladet HUS FORBI og foreningen SAND.

En af disse fire kandidater, der alle beskriver sig som ”grundtvigske” skal afløse Lise-Lotte Rebel som Helsingørs biskop, når hun til januar fylder 70 år og går på pension.