Kirkelig Samling holder landstævne i Løsning

Jens Lomborg

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse sætter fokus på Kirkens udfordringer og muligheder i fremtiden, når bevægelsen indbyder til stævne i Løsning lørdag den 19. september 2020.

Stævnet om ’Kirkens fremtid i Danmark’ er både for præster og lægfolk.

Dagens program indledes med gudstjeneste i Løsning Kirke ved den lokale sognepræst Filip Torp Kildeholm. Efter en kop formiddagskaffe holder frimenighedspræst Jens Lomborg oplæg om stævnets tema.

Jens Lomborg, der er teolog fra Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet, har i en årrække været præst i Skjern Bykirke og siden 2017 desuden formand for Evangelisk Luthersk Netværk.

Knud Skov

Efter frokost er der orientering om Kirkelig Samlings arbejde og regnskab og lejlighed til drøftelse af bevægelsens arbejdsopgaver. Herefter kommer dagens andet oplæg ved cand.theol. Knud Skov, Herning, med overskriften: ’’Idet I lærer dem …’ – brug af Luthers lille katekismus i hjem og kirke’.

Knud Skov, der har skrevet en række kronikker om bibelkritikken i Udfordringen, er forkynder og underviser og har stor viden om den kirkelige undervisnings muligheder i forhold til moderne læringsprincipper.

Man kan se programmet på bevægelsens hjemmeside. Alle er velkomne til stævnet, oplyser arrangørerne.