Missionærer kan søge midler fra SMF

SMF har nedlagt sig selv, men man kan nu søge støtte til mission fra en pulje på 1,1 mio. kr.

Det nu nedlagte Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF) opfordrer venner, medlemmer, samarbejdspartnere og andre i dansk ydre mission til at søge op til 100.000 kr. i støtte til danske ydremissionsprojekter før 1. oktober.

Der kan søges engangsbeløb op til 100.000 kr pr. projekt, men også ansøgninger om mindre beløb er velkomne. Ansøgningsskema findes på SMF´s hjemmeside. Ansøgninger skal være SMF i hænde senest 1. oktober 2020.

Sundhedsrelateret arbejde vil blive prioriteret, ligesom SMF hovedsageligt ønsker at støtte eksisterende arbejde eller projekter i relation til dette.

Sådan søger man

Find ansøgningsskemaet på www.smf.danmark og udfyld det elektronisk ved at skrive i word og gemme det som PDF. Den samlede pulje til rådighed er ca 1.1 million danske kroner.

Ansøgningerne vil blive vurderet af SMF´s bestyrelse, som egenrådigt vurderer hvilke projekter, der tilgodeses, baseret på SMFs formål, historie og profil samt bæredygtigheden og relevansen i det projekt, der ansøges til. Se evt. SMF’s hjemmeside for information om foreningen. Hvis SMF ønsker yderligere oplysninger om ansøgerne, vil disse blive kontaktet.

Skemaet returneres som ”vedhæftet fil” til formand Birthe Dueholm på: formand@smfdanmark.dk eller til kontor@smfdanmark.dk. Herefter vil man modtage en e-mail som bekræftelse på modtagelsen.