Livgivende afhængighed

Af Kristian S. Larsen. Formand f. Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

Der findes mange slags afhængighed. Alle kender vi til det: afhængighed af mad, tøj, søvn. Der findes også negativ afhængighed: af røg, af sladder, af facebook. Der findes direkte skadelig og ødelæggende afhængighed: af spil, alkohol, stoffer.

Jesus taler også om afhængighed med billedet af vintræet og grenene. ”Skilt fra mig kan I slet intet gøre”, siger han. Han siger ikke, at det er en god idé at have ham med på sidelinien, eller at det hele nok går lidt bedre ved at tage ham med på råd.

Nej, det er anderledes radikalt. Uden at være forbundet med ham bliver der ingen frugt. Vi er afhængige.

Bevidste om deres afhængighed af Gud

Se på dem, der regnes som de store i Kirkens historie: præster, prædikanter, missionærer, ledere, som betød meget for mange. De satte store spor og var med til at rejse mennesker op, bygge menigheder, vise vej.

Men mange af dem var selv tynget og bøjet på den ene eller anden måde. De var store personligheder og var redskaber for noget stort, men de var samtidig små, svage, fejlende. Måske var der meget i deres liv, som var svært og gjorde ondt. Og de var dybt bevidste om deres afhængighed af Gud.

Se på vintræet eller på et æbletræ eller andet frugttræ. Hvor er frugterne? Ikke sjældent er de godt gemt bag bladene. Og det er eftertanke værd, at de grene, der bærer mest frugt, er dem, der tynges og bøjes mest ned mod jorden.

Beskæring

Når tilliden til det, vi selv kan, og til vores egen uafhængighed bliver skåret bort, kan det gøre ondt. Vintræets grene bliver renset, for at de kan bære mere frugt, siger Jesus. Gud ønsker, at vi skal bære frugt.

Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (Gal. 5,22). Gud ønsker at bruge mennesker. Men det kan kun ske i afhængighed af Ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mon ikke meget af troens frugt næres og modnes i det stille og skjulte? Hvem registrerede det stille vidnesbyrd i kantinen, den famlende bøn eller bibellæsning, den ubemærkede omsorg for den syge nabo?

”Jeg er vintræet, I er grenene. Bliv I mig, og I vil bære megen frugt”, sagde Jesus til disciplene, og det gælder også os i dag. Vi kan ikke selv skabe frugt i vores liv. Vi er afhængige af Ham.

Hold fokus

En nyere salme taler om, at ’sorg og glæde bli’r til vækst med frugt, vi ikke selv kan se’ (DDS 367, 5). Vi er ikke afhængige af at kunne se frugten, men af at være på vintræet og af næringen dérfra.

Stir dig derfor ikke blind på frugten eller det, der opleves som mangel på frugt, men hold fokus på stammen og på næringen fra dén. Bliv i Kristus. Det er det afgørende. For den, der bliver i Kristus, bærer megen frugt. Det står der faktisk: megen frugt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det sker ikke ved grenens anstrengelser eller indsats. For grenen selv skaber netop ikke frugt. Den kan ikke. Grenen og frugten er helt afhængige af at være en del af træet og af næringen fra det.

Gud kan og vil

Du kan ikke skabe frugt i dit liv. Men Gud kan og vil. Det er Hans ansvar, hans skaberværk. Derfor gælder det om at blive i Ham – i tro, i bøn, i lydighed, i afhængighed. Lyt til Hans ord, som renser og giver næring. Søg de midler, hvorigennem hans nåde strømmer ind i et menneskes liv. Gør som de første kristne, der netop holdt fast ved dette (Ap. G. 2,42).

Der er noget ydmygende forbundet med afhængighed. I alle aldre – som barn, som ung og voksen og som gammel – kender vi protesten mod at være afhængig af andre og deres hjælp.

Men afhængigheden af Gud er der også noget befriende ved. Vi kan og skal give slip og overlade magten og æren, ansvaret og overblikket til Ham. Vi skal blive i Kristus, i troen og tilliden til Ham og på den måde leve i – og være medarbejdere på – den fuldkomne glæde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Joh. 15: 1-11

Vinstokken og grenene

1 Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene: »Jeg er den sande vinstok, og min Far er ejeren.

2 Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan bære endnu mere frugt.

3 I er allerede blevet renset for nogle af vildskuddene gennem det, I har lært af mig.

4 Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer! Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig.

5 De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

6 De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

7 Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske.

8 I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

9 Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham.

11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk