Videnskabsmand tilbageviser evolutionsteorien

Dr. Lee Spetner: Ikke helt tilfældigt? DNA med potentiale 198 sider. 199,95 kr. Udgivet af forlaget Origo.

Dr. Lee Spetners ”Ikke helt tilfældigt?” er en af de bøger, som er interessante allerede fra de første linjer. Spetner går direkte på med at forklare, hvorfor han som videnskabsmand fik mistanke om, at Darwins teori ikke er så velunderbygget, som det almindeligvis fremstilles. Spetner tilhører den gruppe af forskere, som bekender sig til intelligent design-hypotesen.

Det var evolutionsteoriens påstand om, at tilfældigt opståede fejl i DNA-koden kan producere ny biologisk information, der ansporede Spetner til at kaste et kritisk blik på evolutionsteorien.

Problematikken omkring tilvejebringelse af ny biologisk information var relevant for Spetner at dykke ned i helt tilbage i tresserne, da han selv underviste i informationsteori.

I ”Ikke helt tilfældigt?” tilbagevises den forestilling, at små tilfældige mutationer i en art gradvist har kunnet tilføre ny information, som kunne resultere i udviklingen af en ny art – kort sagt: at evolution overhovedet er mulig.

Bogen berører ikke kun problemerne omkring information, men kommer ind omkring alle de punkter, hvor evolution som videnskabelig teori fejler – fossiler, biokemiske processer, homologi, rudimentære organer etc.

Et centralt emne i bogen er Spetners egen hypotese om ikke-tilfældige mutationer. Dette er overordentlig vigtigt og kunne alene være grund til, at man læser bogen. Spetner demonstrerer, at flere af de argumenter, som sælger evolutionsteorien til børn, unge og gamle, ikke er evidens for evolution via udirigerede blinde processer, men derimod evidens for design.

Et af eksemplerne er visse bakteriers evne til at omsætte nylon – en evne, som Spetner viser, ikke kan være opnået gennem tilfældig mutation, men er en designet formålsrettet egenskab. Læseren bliver præsenteret for dokumentation for, at det, der kaldes evolution, slet ikke er det.

Spetner nedskyder hermed de få resterende argumenter, som kan få evolution til at ligne en plausibel teori.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Efter at have læst ”Ikke helt tilfældigt”
sidder man tilbage med en komplet forbløffelse over,
at evolution stadig bliver undervist som et faktum.

”Ikke helt tilfældig?” er en forholdsvis letlæst bog, som er skrevet i en behagelig fortællende stil.

Den er ikke tung og tør, selvom emnet kunne lyde til at være det. Oversættelsen bærer præg af, at Helge Hoffmann ikke blot har sans for det danske sprog, men også selv har en dyb indsigt i den kvalificerede evolutionskritik.

Sproget flyder så let, at man kunne tro, at bogen oprindeligt var skrevet på dansk. Jeg læser selv helst de engelske ID-udgivelser på originalsproget, men denne bog vil være en undtagelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen er et klassisk intelligent design-værk, som ikke skal forveksles med kreationistisk litteratur. Spetner fokuserer på det naturvidenskabelige, men berører også filosofiske aspekter, som følger erkendelsen af, at organismer bærer alle tegn på at være skabte.

Efter at have læst ”Ikke helt tilfældigt” sidder man tilbage med en komplet forbløffelse over, at evolution stadig bliver undervist som et faktum.

”Ikke helt tilfældigt?” er på 198 sider og er udgivet på forlaget Origo 2020.
Bogen er oversat af Helge Hoffmann.