Vi venter på en herlig fremtid som aldrig slutter

I sin 6. og nyeste bog giver Leif Rasmussen sin udlægning af, hvordan de sidste tider former sig med en bortrykkelse af de kristne, en omvendelsestid for Israel og et tusindårs-rige.

Leif Rasmussens nye bog er udgivet på eget forlag, men forhandles gennem Udfordringens bogsalg Hosianna.dk. Bogen er på 130 sider og koster 98 kr. (Som e-bog i pdf-format til 48 kr.) Klik på Billedet for at bestille bogen i Hosianna.

I århundredets løb er der skrevet mange fortolkninger om de sidste tider – og mange er interesseret i emnet i dag, men har vanskeligt ved at danne sig et billede af begivenhedernes rækkefølge.

Min næste bog handler om de sidste tider og har titlen: En herlig fremtid som aldrig slutter.

Den skal ikke opfattes som den endegyldige sandhed, men være et oplæg til dialog ud fra den erkendelse, som Paulus også giver udtryk for, at vi erkender kun stykkevis; men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forsvinde, og da skal vi erkende fuldt ud.

Tredobbelt betydning

Jeg håber, bogen vil bidrage til en sand forståelse af Jesus Kristus i hans tredobbelte egenskab, både som Guds søn, i menighedens fuldendelse, som Messias Davids søn, i det jødiske folks fuldendelse, som menneskesønnen, i hele menneskeslægtens historie, så der skabes en klar forståelse omkring Israels udvælgelse som folk og nation og den kristne menigheds særstilling i denne udvælgelse.

Søg indsigt – det sker nu

Det bør vel også betragtes som en hovedopgave for os kristne at søge indsigt om den hemmelighed, som snart skal åbenbares: At den Kristne menighed snart skal bortrykkes og møde Kristus i skyen på det sted, som kaldes lufthimlen.

Vi kan søge indsigt i rækkefølgen i de begivenheder, som vil udspille sig, når Jesus kommer tilbage til jorden, både som dommer over nationerne og som den, der skal oprette det tusindårige fredsrige for Israel.

Dette tema bliver mere og mere aktuelt, for vi ser jo, at Skriftens gamle profetier, både om Israel og nationerne, bliver opfyldt lige for vore øjne i den nyhedsstrøm, som vi modtager dagligt.

Hvis vi ikke aktivt sætter os ind i, hvad Bibelen siger om disse emner, får vi ikke fat i, at Herren er i fuld gang med at opfylde de profetiske ord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tre opfattelser af endetiden

Der hersker en del forvirring om, hvornår bortrykkelsen vil indtræffe. Her er tre af de opfattelser, som deler vandene:

Pre-tribulationisterne – de tror på, at menigheden skal bortrykkes før trængslen.

Midt-tribulationisterne – de tror, det sker midt i trængselstiden. De mener, at menigheden skal gennemleve de første 3½ år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Post-tribulationisterne – de er overbevist om, at menigheden skal igennem hele trængselstiden på lige fod med resten af jordens befolkning.

Åndeligt eller historisk?

Andre igen har den opfattelse, at der slet ikke kommer et bogstaveligt Tusindsårsrige.
De mener heller ikke, at verdens nationer skal ind under Kristi herredømme – heller ikke, at Kristus kommer legemligt tilbage til jorden. De har åndeliggjort alt, hvad Skriften siger om de sidste tider og mener, at alt sammen skal opfattes åndeligt og i overført betydning.

Før eller efter Tusindårsriget?

Så er der dem, der mener, at Kristus først kommer igen efter Tusindårsriget.
De har den opfattelse, at vi befinder os et sted i en af Åbenbaringsbogens syner. Det vi oplever nu, er en opfyldelse af kapitlerne 4 – 20 i Åbenbaringsbogen.

Den kristne menighed skal bortrykkes før trængslen.

De mener fx, at Europas imperialistiske nationer, som fra middelalderen og frem var verdenserobrere, er det genopståede Romerrige, som Johannes så i sine syner.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I deres fortolkning regner man med, at det er Kirken, som definitivt har overtaget Israels rolle som Guds udvalgte folk. Det jødiske folk er forkastet, og alle velsignelser og løfter er blevet transformeret over til Kirken. Det er den alene, som kommer til at spille den afgørende rolle i det tusindårige fredsrige.

Profetier bliver opfyldt bogstaveligt

Det er en hovedregel, at de profetiske ord, vi har i Skriften, bør opfattes bogstaveligt, og vi skal passe på med at åndeliggøre alt det, vi læser.

Fx er alle profetierne i Det Gamle Testamente om Jesu første komme helt bogstaveligt blevet opfyldt, endda til mindste detalje. I intet tilfælde har det været nødvendigt at fortolke budskaberne på anden måde end ordenes egen indlysende, naturlige mening.

Skriften siger klart, at Gud ikke har forkastet Israel. Deres forhærdelse var kun midlertidig. Gud arbejder på at opfylde alle de løfter, han har givet Israel.

Vi kan være sikre på, at Gud aldrig har sagt noget, der ikke er sandt, og det er på sin plads at gøre opmærksom på, at dette princip også gælder forholdet til Israel.

Trængselstid og vækkelse af jøderne

Vælger vi at tro på Bibelen og retter ind efter ordets realisme, så viser Skriften os en fremtid, hvor modstanden vil rejse sig. Frafaldet fra Gud bliver større og større og udvikler sig til et ugudeligt politisk-religiøst system, som breder sig i hele verden og kulminerer i en trængselstid af uanede dimensioner.

Men samtidigt opstår en vækkelsestid for det jødiske folk.

Herren genopretter Israel som nation, som det er forudsagt. Jøderne vender tilbage til deres land. De vil omvende sig og anerkende Kristus som deres Messias.

Kristus kommer legemligt

Når trængselstiden så er på sit højeste, vil menneskesønnens tegn vise sig på himlen.

Og de vil opleve Kristi legemlige genkomst og være vidne til hans gennemgribende sejr og triumf over alle Israels fjender.

Derefter vil de få lov at opleve hvilen og trivslen på jorden under Kristi retfærdige og fuldkomne herredømme.

Ved afslutningen af den periode kommer en hel berettiget mulighed for dem, som har oplevet Guds godhed i Tusindårsriget, for at vælge, hvem de vil tilhøre – Gud eller mørkets fristelser fra Satan, som løslades for en kort tid med deraf følgende fristelses-muligheder.

Herligheden

Der er forjættelser om et freds- og retfærdighedsrige på jorden, hvor Kristus som Messias kommer til et genfødt og forvandlet Israel.

I lyset heraf skal den kristne menighed, som er Kristi legeme, iklædes et herlighedslegeme i lighed med det, som Jesus har.

Og så skal vi for altid være sammen med Herren og være konger og præster med ham.
Det vil sige, vi får opgaver at udføre for ham.

Menigheden har også fået et løfte om at være med i hans sejrtog, når han vender tilbage til jorden for at oprette riget for Israel.

1.Tess. 3,13 siger: ”…han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige! ”

Åb. 5, 9-10 siger: ”…du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden.”

Skriftstederne viser tydeligt at menigheden som Kristi legeme har fået nogle andre løfter end jøderne, og de handler i stor udstrækning om himmelske forhold.

Bestil “En Herlig Fremtid som Aldrig slutter” i Hosianna.dk