– Vi skal sikre, at vi fortsat har frie skoler

Jann Sjursen bliver ny leder i Foreningen af Kristne Friskoler.

Jann Sjursen

57-årige Jann Sjursen, tidligere minister for Kristeligt Folkeparti og generalsekretær i Caritas, begynder 1. december som ny sekretariatschef i Foreningen af Kristne Friskoler.

– Jeg var som lærer optaget af at formidle de kristne værdier og vil i Foreningen af Kristne Friskoler arbejde for, at elever må få en indsigt i, hvad kristendommen er, siger han.

Den 1. december begynder Jann Sjursen som ny sekretariatschef i Foreningen af Kristne Friskoler. Og han formulerer sin opgave i foreningen meget klart:

– Vi skal sikre, at vi også fremadrettet har frie skoler – og ikke mindst kristne friskoler og daginstitutioner, som kan få lov til at virke ud fra det kristne værdigrundlag, siger Jann Sjursen
Da Foreningen af Kristne Friskoler tilbage i september slog stillingen op som sekretariatschef, brugte Jann Sjursen faktisk ikke kræfter på at overveje stillingen.

– Hvis jeg skal være ærlig, tænkte jeg ikke, at stillingen var aktuel for mig. Min kone og jeg bor i Hillerød og er glade for det, og sekretariatet ligger i Hedensted. Men flere prikkede til mig, og jeg forstod, at det ikke var afgørende, at man boede omkring Hedensted, forklarer Jann Sjursen.

– Da jeg tog opslaget frem igen, kunne jeg se, at arbejdsområderne passede godt med, hvad jeg har arbejdet med tidligere: Det er en stilling, hvor man kan sætte noget på den politiske dagsorden, og hvor man kan præge det skoletilbud, børn får. Det er enormt vigtigt.

Ud over at der i stillingen var et match med hans erfaringer, var der også et personligt match:

– Jeg leverer bedst, hvis jeg arbejder for noget, jeg brænder for, og jeg kan se, at det hænger sammen med min kristne tro. Det har jeg været privilegeret med i mit arbejdsliv indtil nu, og det bliver jeg ved med som sekretariatschef i Foreningen af Kristne Friskoler, fastslår han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Glæde ved kristendom

Jann Sjursen er oprindelig uddannet lærer, og når han tænker tilbage på sin egen tid som lærer, kommer han til at tænke på sin glæde ved at undervise i kristendom.

– Jeg vil gerne blive ved med at formidle de værdier, der ligger i kristendommen, og som stadig er en kerneopgave for de kristne friskoler i dag: at elever både må få indsigt i troens liv, og hvad kristendommen er, og på hver deres måde opleve en glæde ved det.

De kristne friskoler har et meget blandet bagland: folkekirker, missionsforeninger og frikirker. Dertil kommer forældre, som normalt ikke har deres gang i kirken, men som alligevel vælger de kristne friskoler til. Det kirkelige bagland er vigtigt for friskolerne, mener Jann Sjursen:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det kirkelig bagland kan først og fremmest være med i forbøn, og mange steder har det også været og er der med knofedt og sikrer skolerne økonomisk støtte. Til syvende og sidst står og falder de kristne friskoler med, at forældre vælger skolerne til på vegne af deres børn.

Det handler om mere end seksualitet

Et af de områder, hvor der er en forskel på tilbuddet fra de kristne friskoler og andre skoler, gælder seksualundervisningen. Og det vækker for Jann Sjursens vedkommende minder om 70erne, hvor en bølge af nye kristne friskoler så dagens lys.

– De opstod på baggrund af 68-oprøret og opgør med normer og værdier. Noget af det kan stadig bringe de kristne friskoler i vælten i dag. Vi ser også, at holdninger og normer bevæger sig væk fra det kristne værdi-grundlag.

Men det er vigtigt for Jann Sjursen at slå fast, at de kristne friskoler også markerer sig på andre områder end seksualitet:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Seksualitet er vigtig for mennesket, men det er også vigtigt at arbejde med demokratisk dannelse blandt mange andre ting. Det er også en væsentlig sag for de kristne friskoler: at opdrage børn til at tage et medansvar for næsten og i samfundet.

Han henviser til, at Epinion har gennemført en stor undersøgelse blandt forældre til elever på de kristne friskoler. Den viser, at forældrene i høj grad oplever, at de kristne friskoler vægter demokratisk dannelse.

– Så hvis man vil påstå, at de kristne friskoler er virkelighedsfjerne, så viser undersøgelsen altså noget andet, bemærker Jann Sjursen.

Jann Sjursen ser meget frem til arbejdet som sekretariatschef i Foreningen af Kristne Friskoler:

– Alene det at blive en del af en forening bestående af rigtig mange mennesker, som kommer med energi, vilje og mange års erfaring fra skolerne og daginstitutionerne, er et kæmpe privilegium.

Fordi formålet er at skabe et tilbud med undervisningsmæssig og pædagogisk tyngde, og med de kristne værdier som varemærke.