Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde lanceret online

For 35 år siden blev Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling stiftet. Nu er DMRU afløst af Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde (CKU), som blev lanceret online den 14. januar.

CKU er en selvstændig paraplyorganisation for 38 kirker og kirkelige organisationer med flere end 120 partnere i over 40 lande. Det er et ressourcecenter, der deler viden og læring om kirkeligt udviklingssamarbejde med både religiøse og sekulære organisationer.

CKU’s bestyrelse består af seks repræsentanter og en suppleant fra medlemsorganisationerne.
Under lanceringen, som havde fokus på vold mod kvinder, var der oplæg ved generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen, udviklingsordfører for Socialdemokratiet, Daniel Toft Jakobsen, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Engberg-Pedersen, og professor og kultursociolog i KVINFO, Connie Carøe.

Man kan gense lanceringen på CKU’s hjemmeside.