COVID-19 styrker troen – dog mindst i Danmark

Pandemien har haft positiv betydning for menneskers tro og familierelationer i mange lande, viser en ny Pew-undersøgelse. Resultaterne for 14 industrialiserede lande præsenteres særskilt.

I en netop offentliggjort undersøgelse fra analyseinstituttet Pew kan man læse, at mange menneskers tro og familieliv er blevet styrket under pandemien. Danmark ligger dog nederst blandt 14 industrialiserede lande.

I USA mener over hver fjerde person (28 %), at Covid-19 pandemien har styrket deres tro.

Samtidig mener hele 41 procent, at pandemien har styrket deres bånd til den nærmeste familie.

Pew Research Center offentliggjorde resultaterne fra 14 lande under titlen ”More Americans Than People in Other Advanced Economies Say COVID-19 Has Strengthened Religious Faith” den 25. januar.

De 28 % af amerikanerne, som siger, at deres egen tro er blevet stærkere, svarer til et tocifret antal millioner mennesker. Samtidig skulle de adspurgte vurdere, hvordan de mente, pandemien har påvirket deres landsmænd.

På Pew Research Center’s oversigt viser den grønne farve procentdelen af folk, hvis tro er blevet stærkere. Grå farve viser uændret tro og blå viser svagere tro for adspurgte i 14 lande.

Danmark i bund

Blandt de industrialiserede lande i undersøgelsen ligger Danmark helt i bund, når det handler om tro under pandemien.

Kun to procent af danskerne har angivet, at deres tro er blevet styrket under pandemien. Samtidig vurderede de adspurgte overraskende, at langt flere, nemlig 10 procent af danskerne iøvrigt, har fået en stærkere tro under pandemien.

I de traditionelt katolske lande Spanien og Italien er det hhv. 16 og 15 procent, der vurderer, at deres egen tro er blevet stærkere i 2020.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvem blev styrket i troen?

“USA har langt den største andel af respondenter, som siger, at deres tro er blevet styrket,” fastslår Pew i analysen af datamaterialet. “… pandemien har ført til aflysninger af religiøse aktiviteter og fysiske gudstjenester i hele verden. Men kun få mennesker siger, at deres religiøse tro er blevet svagere som resultat af udbruddet.”

I USA vurderer kun fire procent af respondenterne, at pandemien har svækket deres tro. Der er dog forskel fra kirkeretning til kirkeretning, og også sociale forhold spiller ind.

Blandt de hvide evangelikale svarede hele 49 procent, at deres tro var blevet styrket, mens kun en tredjedel af katolikkerne (35%)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undersøgelsen

Pew-undersøgelsen blev foretaget i sommeren 2020 blandt ialt 480.000 personer i 91 lande. I den analyse, som præsenteres i denne artikel, har man sammenlignet data fra 14 industrialiserede lande.