Aarhus: Professor emeritus fra Menighedsfakultetet 70 år

Asger C. Højlund

Den 28. april fyldte professor emeritus Asger Christen Højlund, Aarhus, 70 år.

Asger C. Højlund, der er student fra Hjørring Gymnasium, blev cand. theol. fra Aarhus Universitet i 1979. Herefter blev han ansat som lærer i dogmatik ved Menighedsfakultetet.

I 1992 forsvarede han sin doktorafhandling om Luthers retfærdiggørelseslære på Lunds Universitet. Samme år blev han lektor, og fra 2007 professor ved MF frem til sin pensionering i 2018.

Blandt de mange bøger, Asger C. Højlund har skrevet, kan nævnes ”Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser”, (Kolon 2017), ”Emerging Churches. En ny måde at være kirke på?” (Credo 2008), ”Gaven og kaldet. Seks studier om dåben” (Lohse), samt ”Men han gav afkald. Bidrag til kristologien” (Kolon/Lohse).

Ud over at være medlem af en række bestyrelser og repræsentantskabet for Evangelisk Luthersk Netværk er Asger Højlund en efterspurgt foredragsholder.

Asger Højlund og hustruen Kirsten, der er uddannet ergoterapeut, har fire børn. Ægteparret er stadig meget aktive i Christianskirken, hvor Asger tidligere har siddet i menighedsrådet.