Aktiv Mission reagerer på Kim Hartzners kritik

Kim Hartzner kritiserede Aktiv Missions økonomistyring.

Aktiv Missions formand og næstformand har skrevet et åbent brev i anledning af grundlæggeren Kim Hartzners udtalelser i sidste nummer af Udfordringen.

”I Aktiv Mission har vi noteret os Kim Hartzners udtalelser om udviklingen i vores organisation.
Lad os allerførst slå fast, at Aktiv Mission og Mission Øst er to fuldstændig adskilte foreninger. Det gælder såvel foreningsretligt, økonomisk som ledelsesmæssigt.

Vi anerkender det enorme arbejde, som medarbejderne i Mission Øst gør for at møde fundamentale behov og give fremtidsudsigter til de godt 200.000 mennesker, som nyder gavn af organisationens programmer.

I forbindelse med den uro, som opstod omkring Mission Øst i juni sidste år, så vi os nødsaget til at afvikle samarbejdet med Kim Hartzner, som på det tidspunkt sad i Aktiv Missions bestyrelse. Kim Hartzner valgte dengang selv at træde ud af vores bestyrelse.

Aktiv Missions potentiale som missionsselskab har i mange år i vekslende omfang været afhængigt af ressourcer fra Mission Øst. Med målrettet investering udefra har vi de seneste år arbejdet på at udvikle Aktiv Mission til en uafhængig organisation, der i egen kraft formår at møde oversete menneskers fysiske og åndelige behov. Det er vi lykkedes med.

Aktiv Mission etablerede i 2019 et nyt program i Cuba i samarbejde med en evangelisk kirke i Havanas fattigste kvarter San Miguel. Under vanskelige forhold har programmet i dag udviklet sig til følgende:

• Fødevareuddeling målrettet de mest udsatte familier

• Landbrugsprojekt til egenproduktion af frugt og grøntsager som supplement til fødevareuddelingerne


Artiklen fortsætter efter annoncen:• Uddannelse- og iværksætterstøtte til etablering af selvstændige virksomheder inden for syning og personlig pleje

• Udvikling af børnekirke

• Uddannelse af engelsklærere


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bodil Kornbek er formand for Aktiv Mission.

• Uddannelse i ledelse af kirkelige sociale projekter

I foråret 2021 har vi etableret et nyt program i Ecuador, der skal hjælpe seksuelt misbrugte piger helt ned til ni år, som er blevet mødre.

Aktiv Mission har endvidere digitaliseret al vores kommunikation, effektiviseret vores administrative processer, tilpasset programmerne og dermed skabt grundlaget for en økonomisk bæredygtig drift.”

Bodil Kornbek, Formand Finnur Petterson,
Næstformand Aktiv Mission.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad skrev Hartzner

I et opslag på sin Facebook kritiserede Kim Hartzner den nuværende formand for Mission Øst, Torben Andersen, for ikke at have været opmærksom på den økonomiske situation i søsterorganisationen Aktiv Mission.

Den har ifølge Hartzner formøblet 2,8 mio. kr., så der nu kun er 180.000 kr. tilbage. Til trods for, at Torben Andersen mente, at ‘Der var styr på situationen’.

Og den samme situation truer nu Mission Øst, ifølge Hartzner.
Hartzner forudsagde også, at Aktiv Mission snart må lukke på grund af manglende økonomi. Og det reagerer ledelsen nu på.