Grundlovsdag med bøn for Danmark

Bed for et sundt demokrati med stor frihed til at tro, tale og forsamles.

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

På lørdag den 5. juni er det Danmarks grundlovsdag. I den anledning opfordrer Udfordringen de grupper, der har påtaget sig at bede for en bestemt kommune, samt alle læsere til at bede for frihed og retfærdighed i Danmark.

Med Grundloven af 1949 blev borgerne sikret trosfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

Samtidig blev magten delt i tre:

Den lovgivende magt (Folketinget),
den udøvende magt (ministerier og myndigheder)
og den dømmende magt (domstolene).

Det skete for at sikre borgerne i en retsstat. Staten skal ikke – som i diktaturer og bananrepublikker – kunne skalte og valte med borgernes sikkerhed. Uden lovmedhold har myndighederne i Danmark derfor ingen ret til at foretage overgreb på borgerne. Og er der tvivl om det, kan man gå til domstolene.

På det seneste er der måske stillet spørgsmål ved nogle af disse friheder og rettigheder.

Hensynet til coronaen har fået vores myndigheder til at gå meget langt mht. kontrol og indgreb overfor borgernes rettigheder. Og der er jo ikke meget ved frihedsrettigheder, hvis de ikke gælder en krise.

  • Lad os derfor takke Gud og bede for vores dejlige land på Grundlovsdag.
  • Bed om visdom for regeringen og folketinget.
  • Bed imod unødvendig tvang og kontrol – fx at udenlandske prædikanter skal indsende deres taler til myndighederne.
  • Bed for kristnes ytringsfrihed – også når troen går på tværs af den politiske korrekthed.
  • Bed for sandhed og anstændighed i medierne.
  • Bed for det kommende kommune-valg – at vi må få gode borgmestre og byrådsmedlemmer.
  • Bed for en gennemgribende åndelig fornyelse af både kirken og samfundet, så vi genopdager kristendommens velsignelser.