På retræte hos Sankt Joseph Søstrene

Her er så mange guldkorn i denne bog om bibelsk spiritualitet, at selve det at læse den og de fremragende åndelige øvelser og meditationer giver appetit og inspiration til at søge Guds nærvær. I skriften, i naturen, og i alt omkring os for at erfare Gud på et dybere, mere personligt plan.

Forfatteren beskriver den spiritualitet, som praktiseres af Sankt Joseph Søstrene gennem deres åndelige arv fra grundlæggeren af Jesuiterordenen, Ignatius af Loyola og hans åndelige øvelser. Det sker på Stella Matutina, et retrætecenter i Kokkedal nord for København.

Her afholdes jævnligt retræter i små grupper med stilhed og åndelig vejledning i kristent regi med kontemplation i smukke omgivelser fx naturmeditation og meditativ dans.

At læse bogen er en god start på en retræte samtidig med, at man får et godt indtryk af, hvad retrætecentret og spiritualiteten bygger på samt formen. Søstrene citeres i bogen, de er katolikker, veluddannede, og læseren får indblik i deres liv, kald og oprindelse i 1600-tallets Frankrig og Danmark siden 1856 samt Josef i Bibelen! Her er fordybelse i stilhed og fællesskab, lækker mad, mulighed for bevægelse, kunstnerisk udfoldelse, messer og naturens kald til nærvær med Gud.

Hvad skriver retrætedeltagere?

Det er fascinerende at læse om deltagernes oplevelser på Stella Matutina, fx kan stilhed i fællesskab for nogle virke overvældende! Meget afhænger af hvilke behov og udgangspunkt, deltagerne kommer med, men der er mange fællesnævnere.

Flere nævner søstrenes rummelighed, man behøver ikke være katolik eller troende for at deltage. Deltagerne er både fra frikirker og folkekirker, de ønsker at opleve stilhed, spiritualitet og åndelig fordybelse, som er anderledes end, hvad kirker og andre normalt tilbyder. Flere nævner, at det også er velgørende at komme væk fra en travl, stressende hverdag og få nye perspektiver i egen livssituation.

Åndelige øvelser

De meditative øvelser i bogen er: Stilhedens gave, Herre styrk vor tro, Guds nærvær, I stilheden får du nye øjne, Overgivelse og tillid, Tilgivelse og forsoning. Søstrene gør det klart, at de åndelige øvelser udelukkende sker i kristent regi, da mange søger fred og ro og har andre religiøse oplevelser bag sig, men den kristne traditions øvelser er centrale.

Som en deltager skriver, så er søstrene ikke dogmatiske; netop det byder på rummelighed. Deltagerne opfordres til at komme fulde af forventning, og de oplever at gå berigede derfra – måske med mere end forventet! Søstrene giver forslag til videre læsning, det er jeg i gang med nu!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Malene Fenger-Grøndahl: Søg Gud – Sankt Joseph Søstrene og deres retrætecenter Stella Matutina.
148 sider. 195 kr. Katolsk Forlag