Dansk Kirke i Sydslesvig fejrer 100 års jubilæum

Prinsesse Benedikte og Hasse Nelleberg Jørgensen, provst i Sydslesvig og præst i Helligåndskirken i Flensborg. Foto: Tim Riediger

Dansk Kirke i Sydslesvig fik omsider mulighed for at fejre sine første 100 år, efter fejringen var blevet udsat fra 13. maj i år.

Biskop for Haderslev Stift, Marianne Christiansen, prædikede til festgudstjenesten søndag den 26. september med 120 gæster.

Gudstjenesten foregik i aulaen på A. P. Møller Skolen i Slesvig, hvor blandt andre HKH Prinsesse Benedikte var gæst. Hasse Neldeberg Jørgensen, provst ved Dansk Kirke i Sydslesvig, afsluttede fejringen ved at præsentere jubilæumsbogen ”Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-2021” af historikeren Lars N. Henningsen, som prinsesses Benedikte fik første eksemplar af.

Bogen kan erhverves ved henvendelse til Dansk Centralbibliotek.

Fra den protestantiske kirke i Nordtyskland var biskop Gothard Magaard samt Christian Juhl (EL), formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, og Kim Andersen, dansk generalkonsul i Flensborg.