Borgerforslag om to køn nåede ikke 50.000 underskrifter

Med teolog Søren Stidsen i front blev der stillet borgerforslag om, at der er to køn.

Borgerforslaget ’Der er to køn, mand og kvinde. Køn er biologisk og genetisk bestemt.’ havde ved fristen den 15. november ikke de fornødne 50.000 underskrifter for at nå til Folketinget.

Borgerforslaget er stillet med teolog Søren Stidsen i front. Forslaget var at finde på borgerforslag.dk fra den 19. maj 2021.

Fra Søren Stidsen lyder det, at borgerforslaget opnåede godt 1200 underskrifter, og at han ikke har opgivet at arbejde for sagen på anden vis.

I forslaget hed det blandt andet: ”Det pålægges regeringen at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag til at sikre, at køn i alle sammenhænge, der vedrører eller reguleres af staten, regionerne og kommunerne, baserer sig på biologisk køn, sådan som det kommer til udtryk i den menneskelige anatomi og genetik.”