Tonny hilste på Pave Frans

FrikirkeNets formand og Foreningen Resam - Religion og Samfund har besøgt paven i Rom.

”Bed for mig – så beder jeg for dig”, sagde paven til repræsentanterne fra Resam. I midten ses Tonny Jakobsen og bag ham Jacob Viftrup.

Frikirkenets formand Tonny Jacobsen har hilst på paven. Det skete i forbindelse med et besøg i Rom i regi af foreningen Resam – Religion og Samfund, som arbejder på at skabe dialog mellem religioner.

”Bed for mig – så beder jeg for dig”, sagde paven blandt andet. Formålet med foreningens besøg i Rom var at møde en række religiøse ledere for at lære af deres erfaring med den interreligiøse dialog i en romersk/italiensk sammenhæng.

Om Resam

RESAM står for Religion og Samfund. Resam er en civilsamfundsorganisation, som søger at bidrage til samfundets positive udvikling fra den vinkel, at Danmark er et kristent samfund, som det blandt andet står skrevet i Grundloven og regeringsgrundlaget. Resam arbejder på forskellige måder.

Kernen i arbejdet er Resam Forum, hvor ledere fra alle trossamfund i Danmark mødes, diskuterer og lærer hinanden at kende. De samtaler har blandt andet ført til visionen og missionen om ”Den gode nation”, som så er Resams fortolkning af det, vi bør stræbe efter som samfund, ud fra tusinder af års tro, erfaring og visdom.

Resam ønsker et pluralistisk Danmark og er modstandere af tanken om, at én trosretning skal dominere andre trosretninger eller ikke-troende. Religion er den mest potente kilde til moralske motiver, diskussioner og overvejelser. Sådan skal det også være i debatten om samfundets udvikling.

Udover Tonny Jacobsen er også Jacob Viftrup og John Nielsen fra FrikirkeNets bestyrelse en del af Resam.

FrikirkeNet

FrikirkeNet er en landsdækkende organisation, som med sine flere end 120 medlemmer består af et bredt netværk af frikirker, organisationer og institutioner. Medlemmerne kommer blandt andet fra Baptistkirken, Apostolsk Kirke, Missionsforbundet, Mosaik, Vineyard, Hillsong – dertil kommer en række uafhængige medlemmer. FrikirkeNet arbejder på at skabe gode forhold for frikirker i Danmark samt for den frie forkyndelse af evangeliet.
FrikirkeNet ønsker ligeledes at styrke de indbyrdes relationer mellem danske frikirker og at fremme de kristne værdier i samfundet.