KD-politiker vil fremme ret til abort

Jens Rohde, KristenDemokraternes repræsentant i Folketinget, har bedt regeringen arbejde for, at alle kvinder får ret til abort. Foto: Steen Brogaard

I total modstrid med KristenDemokraternes hidtidige politik på abortområdet har Jens Rohde den 4. maj fremsat et forslag til folketingsbeslutning om, at ”kvinders ret til abort gøres til en ukrænkelig internationalt anerkendt rettighed”.

Rohde opfordrer samtidig regeringen til at anmode FN om at fjerne gældende begrænsninger af adgangen til abort globalt.

Vil endda fjerne begrænsninger

I beslutningsforslag nr. B 198 hedder det:

”Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at kvinders ret til abort gøres til en ukrænkelig og umistelig internationalt anerkendt rettighed. Regeringen pålægges endvidere at anmode FN om at fjerne formuleringen i bemærkning 36 til artikel 6 i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvori rettigheden begrænses til situationer, hvor »kvinden risikerer liv og helbred«.”

Livet begynder ved befrugtningen, men…

Under bemærkninger til Belutningsforslag nr. B 198 skriver Jens Rohde: ”Forslagsstilleren anerkender, at livet begynder ved befrugtningen. Det gør Etisk Råd også, men det er ikke nødvendigvis et argument imod den frie abort. Således heller ikke i Etisk Råd.

Der er solid dokumentation for, at fri og lige adgang til abort og seksualundervisning medvirker til at nedbringe aborttallene på verdensplan. Der er således ingen modsætning mellem at gå ind for fri og lige adgang til abort for verdens kvinder og at ønske at nedbringe aborttallet i verden.

Regeringen opfordres til altid at se etiske spørgsmål og rettigheder i et internationalt perspektiv og fremme arbejdet for kvinders ret til fri og lige adgang til abort globalt.”

– Rohdes udtalelser om at gøre abort til en menneskeret står helt for hans egen regning og er således ikke KDs politik, siger landsformand Isabella Arendt.

KD’s abortpolitik

Udfordringen har bedt KD’s landsformand, Isabella Arendt, besvare en række spørgsmål i anledning af Jens Rodhes kontroversielle beslutningsforslag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Er KD’s bagland enige i berettigelsen af dette forslag?
”Rohdes udtalelser om at gøre abort til en menneskeret står helt for hans egen regning og er således ikke KDs politik.”

– Hvordan vil KD forklare det, at man ”anerkender, at livet begynder ved befrugtningen”, men at det ”ikke nødvendigvis er et argument imod den frie abort”?” KD kæmper for at forebygge antallet af aborter i Danmark gennem oplysning, rådgivning og gratis prævention til unge. Samtidig skal kvinder have ret til abort i Danmark, fordi vi grundlæggende ikke mener, at det skal være strafbart at få en abort i Danmark.”

Forebyggelse – ikke forbud

– Hvordan skal det lykkes at nedbringe aborttallet i verden ved at legalisere abort og gøre det til enhver kvindes ret?


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Livet starter ved befrugtningen, og derfor tager vi forebyggelsen af uønskede graviditeter meget alvorligt. Det er dog gennem forebyggelse frem for forbud, at vi kommer længst. Det bedste scenarie vil jo være, hvis ingen kvinder bliver gravide uden at ville have et barn.
Når først en kvinde er uønsket gravid, så er vi allerede i en meget svær situation for mange.

Her er det vigtigt at støtte kvinden
og give hende alternativer til en abort.
I sidste ende er det dog helt og holdent hendes valg,
om hun vil gennemføre graviditeten.”

Abortdebatten

– Hvordan vil man sikre de ufødtes rettigheder, hvis debatten om abort reduceres til spørgsmålet om kvinders rettigheder?

”Debatten skal netop IKKE alene handle om kvindens ret, men også om forebyggelse af, at uønskede graviditeter overhovedet finder sted. For mig er abortdebatten ikke først igang, når barnet er blevet skabt. Debatten starter længe før, så barnet slet ikke når at blive undfanget, hvis ikke forældrene ønsker det,” slutter Kristen Demokraternes landsformand.