Hvad med åndelige fædre?

I ”Troens fædre og sønner” tager Jens Garnfeldt udgangspunkt i Pauli ord om, at vi ”har ti tusinde opdragere i Kristus”, men ”dog ikke mange fædre”. Herudfra opbygger han gennem adskillige eksempler fra Bibelen en teologi om fader-søn-forholdet i menighederne.

Garnfeldts pointe er, at den enkelte – for at blive effektiv i tjenesten – må tjene menighedens fædre. Derigennem vil salvelsen fra ”Faderens kappe” blive overført i ”dobbelt mål”. Her bruger han billedet fra forholdet mellem Elias og Elisa.

På den anden side må menighedens ledere lære at blive fædre. Det betyder, at de må forstå, at deres salvelse ikke er givet til dem som enkeltpersoner, men til menigheden. Det betyder så igen, at lederen må træde til side eller, som forfatteren formulerer det, bliver færdig med sig selv. De må være villige til at give arven videre og se deres åndelige børn få større fremgang end dem selv.

Bogen belyser et underbelyst område i troslivet og har mange gode pointer. Alligevel kan det opleves, som om Garnfeldt giver kirkens ledere en for stor betydning. Selvom jeg bestemt ikke tror, det er forfatterens hensigt, kan man let læse det, som om man skal efterfølge lederen eller den åndelige far, snarere end at man skal være Kristi efterfølger. Fokusset i bogen bliver med andre ord mere på mennesker end på Gud, også selvom forfatteren mod slutningen påpeger, at det ikke er det, han mener.

På samme måde er der i bogen alt for stort fokus på fremgang og succes. Den overførte salvelse fra far til søn, kommer til at dreje sig om at ”[Gud] berører os […] til at have favør, hvor vi ikke havde favør før […] til at skabe økonomi, hvor vi ikke havde økonomi; […] en kraft til at bygge megakirker; til at gøre forretningsfolk succesrige” (s. 102) og at rejse en generation, ”som bliver stjerner i sportsverdenen” og ”skriver og producerer sange, der ligger på alle hitlister” (s. 127).

Og spørgsmålet er, om det ikke er en skævridning af det, der ligger i, at fædre/mødre overfører deres salvelse til deres åndelige sønner/døtre.

Jens Garnfeldt: Troens fædre og sønner
155 sider. Pris 29 USD
Udgivet privat – forhandles på jensgarnfeldt.com