Kirke Care styrker indsatsen i det danske natteliv

Kirke Cares frivillige er til stede i nattelivet. Foto: Kirke Care

Siden opstarten i 2013 har Kirke Care (KC) været på gaden for at skabe mere tryghed i nattelivet. Nu stifter de Kirke Cares Venner, hvor private kan melde sig ind for at følge med i KCs indsatser og for at støtte udbredelsen af arbejdet. Venneforeningen etableres i forbindelse med kirkefestivalen ”Himmelske dage” i Roskilde 26.-29. maj 2022, hvor Kirke Care er til stede med en stand.

Kirke Care er teams af trænede og uniformerede frivillige fra lokale kirker. Fokusområder er byens aften- og natteliv samt boligsociale områder, og KC bygger på samarbejde og arbejder tæt sammen med Natteravnene, kommunale medarbejdere og politiet. Interessen er stor, og to lokalafdelinger er kommet til det sidste halve år, så KC nu er etableret i Aarhus, Hilleråd, Hornsherred og Vejle. Nye lokalafdelinger er under oprettelse.

Når KC er på gaden i nattelivet, sker det ikke sjældent, at nogle af nattelivets gæster kommer hen og udtrykker taknemmelighed for, at de frivillige er til stede. ”Det er godt, at der er nogle, som passer på os og holde øje med os, når vi er i byen for at feste” har en af de unge udtalt, fortæller KC.

For to år siden indgik KC i et partnerskab med Menighedsplejen i Danmark, hvilket bl.a. betyder, at det nu er muligt at give en fradragsberettiget gave til KC derigennem. Partnerskabet har også gjort det muligt, at lønne en af KCs landskoordinatorer i en 25% stilling. Målet er på sigt, at få oprettet to deltidsansættelser og dermed styrke nuværende og kommende lokalafdelinger. Med de nye tiltag forventer landsbestyrelsen, at Kirke Care vil være til stede i mange flere byer om 5 år.