Er sygdom noget selvforskyldt?

– Mine forældre mener, at når man er syg, er det fordi man fx har spist forkert. Hvor meget betyder den forkerte livsstil? spørger en syg 36-årig.

Kære Orla Lindskov

Jeg har længe følt trang til at skrive til dig, og nu gør jeg det altså. Jeg håber, at du kan afklare nogle spørgsmål, som jeg har gået med længe.
Jeg lider af en sygdom, som hos mange udvikler sig til at blive en kronisk sygdom. Der er jeg heldigvis ikke endnu.
Derfor vil jeg bede om forbøn fra dig. Men jeg vil også gerne bede om en salvedug tilsendt. Jeg har medsendt en frankeret svarkuvert, som jeg læser, man skal.

Jeg tror på, at Guds kraft kan helbrede mig. Derfor vil jeg også gerne søge forbøn hos dig.

Jeg ved jo, at der er nogle metoder for fysisk helbredelse, som er beskrevet i Bibelen. Dem vil jeg gerne høre mere om. Og dem vil jeg gerne benytte mig af, uanset om min helbredelse kommer hurtigt eller langsomt.

Jeg er en mand i trediverne, og jeg bliver ofte spurgt om, hvordan jeg har det.
Det spørger både familie og venner om. De ved jo, at jeg er syg.
Jeg svarer ærligt, som man skal, at ind imellem har jeg det ikke godt.

Jeg har det ikke godt med at skulle svare sådan, for jeg vil jo inderligt gerne være sund og rask.
Min far og mor og jeg selv er kristne. Men mine forældre er meget sundheds-orienteret, og de prøver altid at finde en årsag til sygdom; også en årsag til min sygdom.
De henter meget af deres viden om sundhed og sygdom fra Brugsens blad, Samvirke. De mener, at når man er syg, er det fordi, man på en eller anden måde har levet forkert både med kost og med andet. Hvad mener du om det?

Er vores kost så afgørende, som de mener?
Selvfølgelig vil jeg gerne vide mere om, hvorfor man bliver syg. Er der nogle, der er særligt disponerede?
Hvor meget er den forkerte livsstil involveret?

Håber at du kan finde tid til at svare på midt brev.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mvh. fra en syg mand, 36 år gammel.

 

Vi skal leve med vores medmennesker i fred, glæde, kærlighed, tilgivelse og omsorg. Det er den livsstil, som Gud ønsker for os, og som vi kan læse om i Bibelen.

Svar: Sundhed handler også om vores relationer

Kære syge mand, 36 år gammel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad mig starte med at svare på dit spørgsmål: ”Om vi har levet forkert på en eller anden måde, når vi bliver syge?”

Der er i hvert fald en fejl, som vi nok alle har begået:
– Mens vi er sunde og raske, glemmer vi ofte den gave, det er, hver morgen at vågne op, sunde og raske og uden smerter. At glemme den gave er en fejl. Vi burde hver dag være taknemmelige og sige Gud tak for sundhedens gave.

Vi tager ofte det gode helbred som en selvfølge. Men det er ikke en selvfølge.
Så længe vi lever her på Jorden er vi nemlig alle underkastet kødets forældelse og svaghed. Det er årsagen til, at vi alle kan opleve sygdoms og smerters angreb.

Det synes nogle gange helt tilfældigt, hvem der bliver ramt af sygdom.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lægedom ved Jesu sår

Men ifølge Bibelen er vi heldigvis ikke udset til at være vore sygdommes endestation. Jesus er vore sygdommes endestation. Det blev han på korset.
Det læser vi i Esajas Bog kap. 53.

Her kommer Esajas med en profetisk beskrivelse af Jesu tjeneste i vers 4 og 5: – her står om Jesus, at han bar vore sygdomme; at han tog vore smerter på sig; og at vi fik lægedom ved hans sår. Jesus er den samme læge for os i dag.

Du taler i dit brev om, at der må være nogle metoder for fysisk helbredelse, som er nævnt i Bibelen. Det har du ret i. Men husk: – alt, der helbreder os, udgår fra Jesus.
Jesu helbredende kraft finder sin vej til os i bønnen; i forbønnen; i hånds-pålæggelsen; i oliesalvingen og i synds-bekendelsen. Det kan vi kalde metoderne.

Ikke alle syge har levet forkert – og omvendt

Der er nu i tiden meget fokus på sund levevis med hensyn til kost og motion. Det er som sådan også godt nok. Men man skal forstå, at sundhed ikke blot afhænger af kost og motion. Der skal mere til.

Når nogen er syg, er det meget naturligt, at man forsøger at finde årsagen. Det er jo også det, lægerne prøver på. Men årsagen til sygdom finder man ikke altid.
Det er slet ikke sådan, at de syge har levet forkert. Og de raske derimod har levet rigtigt. Så enkelt er virkeligheden ikke.
Sikke en byrde af skyld det ville være for de syge, hvis det var sådan.

Groft sagt er sygdom legemets og psykens bestræbelser på at befri os fra en unaturlig tilstand.
Den unaturlige tilstand i os kan være fremkommet ved en usund livsstil og ved usunde livs-vaner.

I vores moderne tid gør vi nemlig mange ting, som er i strid med Guds skaberværk og i strid med vores natur.
Forkerte livs-vaner kan rumme mange ting. De kan have med vores kost og ernæring at gøre. Men de har også utroligt meget med vores samliv med andre mennesker at gøre.

Fred, glæde, tilgivelse – og et liv med Gud

De sunde livs-vaner handler bl.a. om, at vi skal leve med vores med-mennesker i fred, glæde, kærlighed, tilgivelse og omsorg. Det er den livsstil, som Gud ønsker for os, og som vi kan læse om i Bibelen.

Vi skal her også huske, at det at være borte fra Guds liv er en byrde.
Den byrde formår det enkelte mennesket ikke at bære i længden. Den byrde vil på sigt medføre et nedbrud, ofte i form af sygdom eller det, der er værre.

Mange overtræder Guds love på grund af uvidenhed. Derfor er der i dagens Danmark brug for et ocean af oplysning om det bibelske liv, Kristus-livet, det sunde liv.
Det er vigtigt at forstå, at det sunde liv ikke kun handler om kosten, om hvad vi spiser og drikker, eller om hvor meget vi dyrker motion. Livet med Gud er det sunde liv. Kun det liv kan bære os igennem.

Med venlig hilsen Orla Lindskov