Hvorfor blev jeg ikke rask trods forbøn?

Jeg passer mit fuldtids-job, selv om jeg flere gange har sygemeldt mig fra morgenstunden. Jeg har søgt forbøn hos flere præster og prædikanter og er meget optaget af Jesu helbredelser. Men talen om synd, dom fortabelse og evigt liv fik jeg for meget af i mit hjem. Er der noget specielt ved de mennesker, der bliver helbredt nu til dags? spørger En skuffet kvinde.

Til Orla Lindskov

Jeg har for nyligt hørt en prædiken i vores menighed, som handlede om, at Jesus stadfæstede sit ord med de medfølgende tegn og undere. Jeg var derfor i stor forventning om helbredelse, da prædikanten efterfølgende inviterede til forbøn. Jeg har været syg i seks år, og jeg har været til forbøn flere gange hos forskellige præster og prædikanter.

Jeg har været rundt i mange forskellige menigheder i håbet om, at jeg kunne få den forbøn, som kunne helbrede mig. Men desværre er jeg ikke blevet rask. Jeg har fulgt alle de lægelige undersøgelser med hensyn til min sygdom, og jeg har taget alt det medicin, jeg er blevet anbefalet af lægerne. Jeg vil helst ikke oplyse navnet på min sygdom, da jeg ikke vil genkendes. Da slet ikke i min menighed, hvor flere mener, at jeg ”render for meget rundt”. Men hvad gør man ikke som syg for at blive rask.

Jeg er en kvinde, og jeg har passeret de 40. Selv om jeg er syg, passer jeg stadig mit arbejde. Det er et fuldtids-job. Men jeg har flere gange sygemeldt mig, fordi jeg har været for dårlig fra morgen-stunden af. Det accepterer min chef. Han ved, at jeg er dygtig til mit job. Det værdsætter han. Det gør mig godt.

Jeg kommer fra en kristen familie, hvor vi jævnligt holdt andagt. Meget af tiden brugte min far på at tale om synd, dom og evigt liv. Men også om fortabelse. Der var meget af den tale i mit hjem. Nok også for meget. Jeg er glad for at være kristen og for at være med i fællesskabet i min menighed. Men talen om synd, dom og fortabelse – og også om evigt liv – det fik jeg for meget af i mit hjem. Så mine tanker nu er milevidt væk fra de emner.

Jeg er derimod meget optaget af Jesu helbredelser. Men det er vel ret naturligt på grund af min sygdom. Jeg vil også gerne bede om din forbøn. Jeg hører jo, at du beder for syge med ind imellem gode resultater.Nu vil jeg så også spørge dig, om der er noget specielt ved de mennesker, som bliver helbredt af Jesus nu til dags?

Venlig hilsen
En skuffet kvinde.

Jesus kom for at opsøge og frelse fortabte

Kære skuffede kvinde


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du spørger, om der er noget specielt ved de mennesker, som nu til dags bliver helbredt af Jesus?
Lad mig svare på denne måde: I Bibelen læser vi, at der var én ting, de syge havde tilfælles, når de søgte Jesus: – De havde tro på, at Jesus kunne helbrede. Derfor søgte de hans hjælp. De var hjælpeløse.

Sådan er det nok også med de fleste af dem, der søger Jesu hjælp i dag, og som oplever helbredelse. De er hjælpeløse, og det er du jo også.
Vi læser fx i Matthæus-evangeliet kap. 8, versene 1-13 om to hjælpeløse mænd, som kommer til Jesus.

Den ene var høvedsmand, altså officer. Han kom på vegne af sin syge og lidende tjener. Han var ikke selv syg. Men hans tjener var blevet ramt af forfærdelige smertefulde lammelser. Man kan her sige, at høvedsmanden led sammen med sin tjener. Tjenerens lidelser skar høvedsmanden i hjertet. Derfor kom han til Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den anden mand er hjemsøgt af en håbløs og modbydelig sygdom. Han er spedalsk. Og denne sygdom udelukker ham fra at have noget med andre mennesker at gøre. Derfor kom han til Jesus. De havde begge brug for hjælp. Og heldigvis kendte de én, der kunne hjælpe: – nemlig Jesus. Og igennem Jesus kom de til at opleve det, som Paulus senere beskrev i et brev, nemlig: – ”i vores hjælpeløshed udfolder Guds kraft sig helt.”

Det er den ene side af sagen med Jesu helbredelser. Mange møder Jesu helbredelse i deres erkendelse af egen magtesløshed. Der er fx mange, som har givet helt op i forhold til deres sygdom. Mange kan ikke få mere hjælp fra læger og hospitaler.
Men her er det meget vigtigt at huske:

– Når Jesus hjælper syge og lidende mennesker, så er det ikke kun for at afhjælpe og lindre fysisk lidelse. Det er det også, for når vi lider, så lider Gud også i sit hjerte. Men Gud ser først og fremmest på menneskets største nød, nemlig at mennesket kan miste det evige liv. Når Jesus derfor fremstiller sin gerning her på Jorden, så er det altid som en hjælper for hjælpeløse.

Men Jesus siger også, at han er kommet for at søge efter og for at frelse det fortabte. Det er Jesu vigtigste opgave. Jesus har altså stort fokus på noget, der er vigtigere for os mennesker end fysisk helbredelse, nemlig på evigt liv. Han vil være læge for de syge, ingen tvivl om det. Han vil også give hvile til dem, der er trætte og har besvær med livet. Men ved tro på ham skænker han alle befrielse til evigt liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her er vi så tilbage ved udgangspunktet, nemlig dit spørgsmål, om der er noget specielt ved de mennesker, som nu til dags bliver helbredt af Jesus? Det er der. De har indset deres behov for hjælp fra Gud, og de søger Jesus.

Mange af disse vil komme til at opleve sandheden af Jesu ord, når han siger: – ”Den, som søger, skal finde.” – ”for den, som banker på, for ham eller hende, skal der lukkes op.” Livet og troen på Jesus kan være en kamp for mange syge De kan angribes af tanker, fx:

– Hvorfor bliver jeg ikke helbredt? Hvad er der i vejen med min tro? Har Gud sluppet mig helt? Men holder vi fast i Jesus, skal vi dag for dag, mere og mere opleve, at Jesus i sandhed er hjælpen fra Gud, og at troen på ham er en kraft, der kan bevare, frelse og helbrede.
Kære skuffede kvinde, jeg beder for dig.

Men du er også velkommen til mine møder i Valby. Du bor jo tæt på.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.