Siger Bibelen noget om forebyggelse af sygdom?

Hej Orla

Jeg har et spørgsmål til Brevkassen: Jeg mener, at en af de største meninger med livet er, at livet skal være en glæde stort set dagligt.
Jeg mener, at livet ikke bør være fyldt med fx sygdom og elendighed. Desuden mener jeg, at vi alle bør være i vores rette element, dvs. i jobs, som vi elsker og som giver os mening.

Vi bør have en familie med kærlighed og have nære relationer. Dette tror jeg, at mange mennesker er enige med mig i. Det er nok også derfor, at mange mennesker søger Gud, specielt når det ikke står så godt til med dem. Specielt beder vi til Gud og Jesus om helbredelse, hvis vi er syge. For der er jo meget sygdom og elendighed i livet.

Bibelen giver mange eksempler på, at bøn nogle gange helbreder. Men det kan også nogle gange kræve en næsten uendelig tålmodighed, før det måske hjælper. Jeg kan godt lide bøn og helbredelse. Men jeg kan bedre lide forebyggelse. Altså det at forebygge, så sygdommen slet ikke kommer. Jeg ønsker, at forebyggelse skal holde det onde ude, så vi ikke behøver at helbrede.

For eksempel har jeg en familie, som jeg elsker og ikke kan undvære. Jeg kender også mit rette job-kald, et kald, som jeg elsker. Men jeg har svært ved at nå dertil, hvor jeg kan leve af det kald. Dette gør, at jeg mangler arbejdsglæden i forhold til den job-glæde, jeg ønsker i det daglige. Og for eksempel vender sygdom nogle gange tilbage til mig. Men i andre former.

Spørgsmål:
Jeg synes ikke, at der er så mange eksempler på forebyggelse i Bibelen, eller hvad? Vil du bede en bøn for mig og min familie, at vi snart må være i vores rette element uden sygdom, også at vi må være i vores rette kald?

Venlig hilsen
Michael

Bed om afklaring i Jesu navn

Kære Michael


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du spørger om de bibelske principper for fysisk og mental sundhed. Altså som de er beskrevet i Bibelen. Det er helt naturligt, at du spørger på den måde, for det fremgår jo af dit brev, at du og din familie er plaget af sygdom, tilbagevendende sygdom i forskellige former. Jeg læser også ud af dit brev, at du søger dit rette job. Du ønsker at være i dit rette ”kald” og ønsker at kunne leve af dit ”kald”.

Principper for sundhed

Lad os starte med at se på de bibelske principper for fysisk og mental sundhed, som de er beskrevet i Bibelen.
Først:

– Fundamentet under de bibelske principper for fysisk og mental sundhed er Helligånden. Hos Helligånden finder vi livet i og hos Gud. Helligånden ønsker at bringe Guds åndelige principper ind i vores dagligdag. Den rette livsstil efter Guds ønske finder vi således i livet sammen med Helligånden. Helligånden giver os indre fred, glæde, kærlighed og lys. Desuden giver Helligånden os tro, håb og styrke, samt trøst og opmuntring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helligåndens nærvær rummer også Himmelsk medicin fra Jesu sår. Helligånden har flere navne, bl.a. kaldes Han trøsteren fra Gud. Men Han kaldes også Guds helbredende Ånd. Det Helligånden har til os, har vi virkelig brug for i en verden, der er fyldt med splittelse, stress, rodløshed, forvirring og magtesløshed. Ellers kan vi let blive revet med og gå ned med flaget.

Sygdom kom ind i verden med syndefaldet

Nu så til det med forebyggelse i bibelsk forstand, for at sygdom slet ikke skal opstå hos dig og din familie. Her er vi nødt til at gå til Esajas Bog: I Esajas Bog kap. 53 læser vi en profetisk beskrivelse af Jesu tjeneste. Denne profeti gav Esajas os, ca. 600 år før Jesus kom til jorden, og her profeterer Esajas om Jesu tjeneste bl.a. med disse ord: – ”Han tog vore svagheder. Han bar vore sygdomme. – – ”

Læg mærke til at Esajas skriver: ”Vore svagheder. Vore sygdomme.” For at svaghederne kan være vore, for at sygdommene kan være vore, skal de ind i vores krop. Det er logisk. Her konstaterer profeten Esajas altså, at vi mennesker kan blive både svage og syge. Ifølge Bibelen kom svaghed og sygdom ind over menneske-slægten ved syndefaldet.

Men ifølge Bibelen, ifølge Esajas er vi mennesker ikke bestemt til at være vore sygdommes endestation. Jesus er vore sygdommes endestation. Her er det så, bøn og forbøn kommer ind i billedet. Du skriver nemlig, at bøn nogle gange helbreder, samt at det også nogle gange kræver næsten uendelig tålmodighed, før bøn hjælper.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ja, og derfor beder Bibelen os om at være udholdende i bønnen og i forbønnen også for de syge.

En byrde vi ikke skal bære

– Vi beder Gud om helbredelse, når vi er syge. Men jeg kan bedre lide forebyggelse. Står der ikke noget om forebyggelse i Bibelen?

Hvorfor bliver børn syge? Hvorfor er der ældre, trofaste kristne, som bliver syge? Hvorfor er der endda børn, som fødes syge? Du spørger om forebyggelse i Bibelsk forstand, så sygdom slet ikke kommer? Jeg forstår livet sådan, at sygdom kan komme til enhver af os, lige så længe vi skal være her på jorden, iklædt det skrøbelige kød.

Vi må ikke glemme, at vi alle tilhører Adams og Evas faldne slægt, og derfor bærer vi med på syndefaldets byrder. Jeg er fra tid til anden stødt på kristne, som hævdede, at kristne kan være helt fri for smerte og sygdom i livet her på jorden. Det kan bl.a. ske ved, at vores tro er stor nok.

Men at undervise på den måde er for mig sværmeri. Det lægger en stor byrde på dem, som livet igennem har levet, plaget af sygdom.
Nu spørgsmålet vedrørende dit job-kald; og dit job-kald på fuld tid. Mit svar på det spørgsmål er: Bed Gud i Jesu navn om afklaring, lys og vejledning. Når du søger den afklaring, vil Guds svar komme til dig ved Helligånden til rette tid. Det tror jeg.

Den forkerte livsstil, altså livsstilen uden Gud,
er faktisk en byrde, som vi mennesker ikke formår at bære.

Det kalder vi også, at svaret vil komme i ”Guds time”. I vores moderne tid gør mennesker mange ting, som er i strid med vores menneskelige natur, som Gud har skabt os. Den forkerte livsstil, altså livsstilen uden Gud, er faktisk en byrde, som vi mennesker ikke formår at bære. Men det har heller aldrig været meningen at vi skulle forsøge at bære vores liv uden Gud.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.