Hver tredje præst tror ’gode mennesker’ bliver frelst

En undersøgelse blandt præster i USA har afsløret flere teologiske vrangforestillinger. Lignende tendenser findes på denne side af Atlanten, mener en norsk trosforsker.

Foto: PxHere.

Det er Cultural Research Center (CRC) ved Arizona Christian University i USA, som har foretaget undersøgelsen blandt præster i USA gennem en landsdækkende spørgeundersøgelse.

I livssynsundersøgelsen The American Worldview Inventory 2022 har et udvalg på omkring 1.000 amerikanske pastorer fra forskellige kirkesamfund fået spørgsmål om deres holdning til forskellige sider af kristen tro og etik. Flere af resultaterne overrasker forskerne, blandt dem den anerkendte leder for CRC, George Barna, som har undersøgt amerikaneres tro siden 80’erne, da han grundlagde meningsmålingsfirmaet The Barna Group.

Syndsbekendelse unødvendig

Undersøgelsen viser, at over en tredjedel af de ledende pastorer i amerikanske menigheder mener, at det er nok at være ”et godt menneske”, hvis man ønsker at komme i himmelen. Tre ud af ti evangelikale pastorer tror ikke, at frelse afhænger af syndsbekendelse, eller om man tager imod Jesus som sin frelser.

Forskerne bag undersøgelsen er ifølge den britiske netavis Christian Today blevet overraskede over, at så mange pastorer har dette teologiske standpunkt.

Ingen absolutter

39 procent af pastorerne mener, at der ikke findes nogen absolutte moralske sandheder, og at ”hvert enkelt menneske må finde sin egen sandhed”. Seksuelle relationer mellem ugifte, som elsker hinanden, er ”moralsk acceptabelt”, lyder et af standpunkterne.

Videre mener mange pastorer, at Bibelen gir et tvetydigt svar på, om abort er rigtigt eller forkert.
Ifølge undersøgelsen mener 38 procent af pastorerne, at et menneskeliv er helligt. 37 procent mener, det er vigtigere med en eller anden form for tro, end at man tror på en bestemt gud.

Mister troen på Bibelen

CRC-rapporten udlægger resultatet fra undersøgelsen ved at konkludere, at stadig flere pastorer er i færd med at miste deres tro på Bibelen. Denne tendens kan efter forskernes mening registreres på tværs af kirkelandskabet. Rapporten siger, at bare 37 procent af pastorerne kan anses for at have det, som kaldes ”et bibelsk verdensbillede”, og at mange pastorer forkaster grundlæggende kristne sandheder.

Ingen åndelige rutiner

CRC-leder George Barna knytter de afdækkede holdninger til en anden trend, som kan observeres ud fra svarene: At mange pastorer simpelthen mangler åndelige rutiner.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Da vi undersøgte pastorernes åndelige vaner, blev det tydeligt, at mange af dem ikke har nogen. De læser ikke fast i Bibelen, beder ikke fast og tilbeder ikke Gud til daglig. De har ingen åndelige rutiner, siger Barna.

– Der er en korrelation mellem det at have bibelbaserede overbevisninger og at bede og læse i Bibelen hver dag, tilføjer George Barna. Han oplyser, at der i enkelte kirkesamfund er en overvægt af pastorer, som mangler denne type rutiner.

Vær god og rar

– Jeg tror, mange mener, at religion handler om at være god og rar, og at du kommer i himmelen, hvis du er det, siger den norske trosforsker Roald Zeiffert. Foto: Høyskolen for ledelse og teologi.

– Jeg tror, mange mener, at religion handler om at være god og rar, og at du kommer i himmelen, hvis du er det. Den tanke har ganske godt indpas også i det norske samfund. Samtidig er der fortsat mange, som tror det er nødvendigt med omvendelse og tro på Jesus for at blive frelst, siger trosforskeren Roald Zeiffert til Kristelig Pressekontor. Han er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. I sit doktorgradsprojekt arbejder han med begreber som omvendelse og Bibelens rolle i troendes liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Zeiffert har forsket i tro blandt unge i bedehusmiljøer i Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet, samt i de frikirkelige miljøer i Misjonskirken, Pinsebevægelsen, Baptistsamfundet og Frikirken. Han ser træk i Norge, som til dels svarer til dem, der afdækkes i amerikansk kirkeliv. Havde han selv forsket i andre dele af det norske kirkelandskab, som fx Den norske kirke, tror han, fundene i endnu højere grad ville have lignet dem fra USA.

Han mener, resultaterne fra CRC-undersøgelsen kan ligne det, som sociologerne Christian Smith og Melinda Lundquist Denton afdækkede i starten af 2000-tallet. De beskriver udbredte holdninger til gudstro blandt unge amerikanere og opsummerer dem i fire hovedpunkter:

1. For det første, at Gud vil, at mennesker skal være gode, rare og retfærdige mod hverandre, ”som det siges i Bibelen og i de fleste verdensreligioner”.

2. For det andet, at det vigtigste mål i livet er at blive lykkelig og føle sig godt tilpas med sig selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. For det tredje, at Gud ikke behøver at være så involveret i ens liv, undtagen når der er brug for ham til at løse problemer.

4. For det fjerde, at gode mennesker kommer til himmelen, når de dør.

Zeifferts spørgsmål var ret så forskellige fra dem, som blev stillet af CRC, men han mener, at et af dem gav svar, som gør det muligt at sammenligne holdninger blandt nordmænd og amerikanere: Han spurgte nemlig 661 personer, hvad der sker, når man dør. Blandt de adspurgte svarede 70 procent, at man enten bliver frelst eller går fortabt.

– Dette er jo en mere tradisjonel kristen forståelse, siger Zeiffert.

Stærk sammenhæng

Han henviser også til CRC-leder George Barnas fund af en stærk korrelation mellem lav grad af bibellæsning og liberale holdninger.

– De, som har få kristne rutiner og ikke ser Bibelen som vigtig, har også en mere liberal holdning til etik. Det er meget tydeligt også i Norge. De, som kun læser lidt i Bibelen mener også, at alle kommer i himmelen. Denne sammenhæng er meget stærk i min undersøgelse, siger Zeiffert, som understreger, at udvalget af deltagere i hans forskning består af unge, som er aktive i konservative kristne miljøer. Derfor er tallene ikke helt sammenlignelige med den amerikanske undersøgelse. Fra de miljøer, han har undersøgt, kender han heller ikke så godt til holdningen om at gode mennesker kommer til himmelen.

– Tror du alligevel, at det er i den retning, udviklingen går også i Norge?

– Ja, der er nogle ting, som tyder på det, men jeg havde forventet at finde mere af den slags holdninger i min undersøgelse. Det, som sker i USA, har stor indvirkning på os, og jeg tror, at meget vil udvikle sig på den samme måde i Norge, slutter trosforskeren.