Konferencedag om mission

Tidligere sognepræst Anne Mie Skak Johanson, som har skrevet afhandling om ’Kirke i mødet med en ny spiritualitet’, skal tale på konferencedagen.

Som opfølgning på Lausanne Europe 20/21 udgiver Evangelisk Alliance en e-bog og inviterer til en konferencedag om Kirke i mission med et dynamisk evangelium den 1. oktober i Christianskirken i Aarhus.

E-bogen ‘Dynamisk evangelium – Nyt Europa’ er en samling af artikler, som reflekterer over nogle af de temaer, der blev taget op af Lausanne Europe 20/21. Bogen er samtidig en introduktion til de mange online ressourcer fra Lausanne Europe 20/21.

Konferencedagen vil blandt andet stille skarpt på nogle af de forandringer i vores tid og verden, der får betydning for den næste generation, og hvad det betyder for kristen mission. Er evangeliet dynamisk nok til at kunne være gode nyheder for alle mennesker i dag? Hvordan kan vi på tværs af generationer og kulturer være en kirke i mission med et dynamisk evangelium? Man kan se programmet, downloade e-bogen og tilmelde sig på EA’s hjemmeside.