Pensionist: Jeg blevet både modløs og syg

– Jeg længes efter at opleve det samme, som min hustru. Hun har en lille bog fyldt med skriftsteder fra Bibelen. Hun siger, at hun faktisk møder Gud i hans ord, skriver ”Ole”.

Kære Orla Lindskov

Jeg er en mand på 68 og har været kristen i mange år. Men nu er jeg kommet ind i en periode, hvor jeg er ramt af træthed og oven i det også en følelse af modløshed. Jeg føler mig svag og lille. Sådan har det været, siden jeg gik på pension. Jeg har ellers altid følt, at jeg havde nok kraft og styrke. Jeg var jo trods alt en mand, der kunne feje for min egen dør.

Jeg følte, at det var lidt på tværs, når min hustru ville bringe alting til Gud i bøn: Vores egne forhold, vores børns problemer, ja, endda vores naboers problemer. Min hustru har en lille bog fyldt med skriftsteder fra Bibelen. Hun siger, at hver gang hun læser de skriftsteder, får hun tro og håb, også for mig og for min sygdom. Hun siger, at hun faktisk møder Gud i hans ord. Når hun siger det, græder jeg, for jeg længes efter at opleve det samme, som hun oplever.

Jeg er inde i en periode med både åndelig og fysisk svaghed. Derfor vil jeg også sige dig tak, hvis du kan give mig nogle ord fra Bibelen, som jeg kan støtte mig til. Det føler jeg, at jeg har brug for lige nu, hvis jeg ikke skal falde helt sammen. Jeg har allerede fået konstateret Diabetes 2. Men jeg er til fortsat udredning.

Det lyder, som om de frygter, at der måske også er noget andet galt. Jeg har ingen kraft mere. Det er så også årsagen til, at jeg nu skriver til dig og beder om din forbøn og om en salvedug. På den måde, læser jeg jo, har du hjulpet mange. Du har forvandlet manges situation.

Jeg har altid været aktiv i vores menighed og hjulpet til på mange forskellige måder. Men det har jeg ikke mere hverken kraft eller energi til.
Jeg er også selv begyndt at bede nu. Jeg vil så gerne, at Himlen skal åbne sig over mig, så jeg kan få ny kraft og energi. Men indtil nu er Himlen bare lukket for mig. Måske kan din bøn lave om på det.

Mvh. ”Ole”

Bibellæsning og bøn kan skabe forvandling

Kære ”Ole”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg vil give dig nogle ord fra Bibelen, som du kan støtte dig til. Nogle ord, som betyder meget for mig selv. Jeg er også glad for at høre, at du er begyndt at bede. Jeg beder også for dig og har sendt salvedugen til dig, som du ønskede. Jeg glæder mig over at høre, at din hustru henter tro og håb fra Guds ord, og at hun derved oplever at møde Gud.

Det er nemlig utroligt vigtigt for os mennesker at møde Gud i hans ord – for vores livs retning. Livet kan let komme på afveje, når det leves uden Gud og uden Guds ord. At din hustru henter tro og håb fra Guds ord, er også værdifuldt for dig, for din hustru henter derved Guds nærhed ind i jeres hjem, og derved henter hun også Guds nærhed til dig.

Hvad den ene gør i et ægteskab, har jo stor betydning for begge. Sådan er virkeligheden jo med et ægteskab. Guds ord har stor kraft, når vi læser det og tager det ind i os. Guds ord virker nemlig det, som det udtaler. Og denne virkning starter straks, når vi begynder at læse skriftstederne. Det mærker vi ikke altid helt konkret. Men den gode virkning er der alligevel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud hører vores bøn

Nu vil jeg så give dig nogle skriftsteder, som du kan støtte dig til: Lad os begynde med et vers, som vi læser i Jeremias’ bog kap. 17, vers 7:
”Velsignet er den mand, der stoler på Herren.” Dernæst et ord med stor trøst fra Salme 40, vers 2: ”Jeg satte mit håb til Herren, og Han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp.”

Og endnu et ord til opmuntring. Det finder vi hos Jeremias kap. 33, vers 3, her står: ”Kald på mig, så vil jeg svare dig og vise dig store og lønlige ting, du ikke kender til.”

Bøn forvandler

Du kan også selv søge i Bibelen. Bibelen rummer nemlig skriftsteder og løfter om hjælp til enhver situation, vi kan komme ud for i vores liv. Du har det svært med din nuværende svaghed. Men midt i din svaghed ønsker Gud at styrke dig. Han tilbyder dig sin kraft, og også ny styrke. Søg derfor Guds kraft og styrke til forvandling.

Hvordan kan du gøre det? Du kan søge i bøn som Jesus gjorde: I Lukas-evangeliet kap. 9 læser vi, hvordan Jesus går op på bjerget for at bede. I vers 29 står der, at mens Jesus beder ”forvandles hans ansigts udseende, og hans klædning forvandles.” Hvad kan vi lære af disse ord om Jesus? Han er jo vores forbillede.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi kan lære, at mens vi beder, forvandles vi. Vi forvandles ved bøn. Det er ikke altid, at vi lige mærker forvandlingen med det samme. Forvandlingen mærker vi mest, når vi er udholdende i bønnen. Forvandling vil ofte komme lidt efter lidt. Og du skal huske: Sygdom kan helbredes ved bøn. Det sker.

Et møde med Gud

I evangelierne læser vi et sted, at mens Jesus bad, åbnedes Himlen, og Helligånden steg ned over ham. Det betyder så for dig, at mens du beder, vil Helligånden stige ned over dig og give dig et møde med Gud. Det er jo netop det, du længes inderligt efter.

– der bor jo en længsel i hvert bryst.”  – Også i dit, ”Ole”. – Længslen efter den åbne Himmel.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.